Starejši odrasli so zelo raznolika skupina in potrebujejo različne pristope k učenju. Skupina študentk in študentov FF, FRI ter Akademije za likovno umetnost in oblikovanje UL pripravljamo interaktivni digitalni e-učbenik za starejše odrasle, ki bo namenjen učenju angleščine v centrih dnevnih aktivnosti ali doma iz naslonjača. Projekt deluje pod okriljem ŠIPK, kjer se visokošolski zavodi povezujemo z negospodarskimi organizacijami. Naša skupina sodeluje s Centrom dnevnih  aktivnosti za starejše občane v Kopru.

Ugotovili smo, da med starejšimi obstaja interes za učenje angleščine, vendar primanjkuje primernih gradiv in učnih pripomočkov. Z brezplačnim in enostavno dostopnim -učbenikom bomo povečali možnost dostopanja do vsebin in gradiv za raznolike skupine starejših. Raziskave kažejo, da je učenje jezika učinkovita strategija za ohranjanje kognitivnih zmožnosti, zato bomo pripravili ustrezna didaktična gradiva in učbenik, tako da bomo spodbudili tudi medgeneracijsko učenje. Učbenik bo z vsebinskega in tehničnega vidika pripravljen za preprosto uporabo. S svojim projektom želimo navduševati starejše za učenje, spodbujati samostojno učenje starejših in njihovo zabavno druženje ob učenju jezika. Digitalno gradivo pomembno prispeva k omogočanju hitrega in enostavnega učenja. Tako pa lahko vsem, ne glede na stopnjo formalne  izobrazbe, ekonomsko in zdravstveno stanje, omogočimo pridobivanje znanja. Vsak lahko doma klika in se zabava z angleškimi besedami.

Druženje študentk in študentov s starejšimi je trenutno sicer zaustavljeno zaradi epidemije, a se veselimo skupnega učenja po zaključku posebnih razmer zaradi novega koronavirusa.

Nastajanje i-učbenika in spletne strani bo zaključeno v poletnih mesecih.

Mojca Suhovršnik (msuhovrsnik1996@gmail.com), Urša Kapler (ursa.kapler@gmail.com) in Mateja Kužner Čelešnik (m-a-t-e-j-a@hotmail.com), študentke UL