Ob visokem življenjskem jubileju najvidnejše slovenske znanstvenice na področju andragogike je Znanstvena založba FF izdala obsežno monografijo z naslovom Sodobne paradigme raziskovanja in učenja odraslih (2018).

V publikaciji so objavljeni eseji uglednih strokovnjakov, ki se poklicno ukvarjajo z izobraževanjem in učenjem odraslih in s tem nadaljujejo prizadevanja prof. dr. Ane Krajnc. Prispevki prinašajo različne teme; dotikajo se raziskovanja na področju andragogike, merskih instrumentov, ključnih in splošnih kompetenc, različnih vlog, ki jih prevzemajo izobraževalci odraslih, pišejo o dejavnikih, ki vplivajo na posameznika in njegovo odločitev za izobraževanje. Nekateri avtorji v ospredje postavljajo razvojni vidik različnih pomembnih elementov v IO in projekte, ki so se od preboja andragogike pri nas dodobra razvili.

Zbornik torej ni samo slavnostna publikacija, ampak je priročnik in pomemben vir za strokovnjake, študente in druge zainteresirane za andragogiko in sorodna strokovna področja. Kot je v uvodniku zapisala dr. Maja Makovec Brenčič, je znanje »vrednota in temelj razvoja zdaj in v prihodnje«. Zaslužna profesorica dr. Ana Krajnc se je tega zavedala že pred petimi desetletji, zato je taka publikacija zanjo lepo darilo.

Zbornik je na voljo tudi v Knjižnici ACS in v e-obliki na spletni strani Znanstvene založbe FF.

Priredila: Ana Peklenik (ana.peklenik@acs.si), ACS

© 2017-2019 Andragoški center Slovenije

Izdajo glasila e-Novičke denarno omogoča Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

ISSN 2591-1325

KOLOFON: Založnik: Andragoški center Slovenije, Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana | Urednica: Ana Peklenik (T: 01 5842 575, E: ana.peklenik@acs.si) | Odgovorna urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik (T: 01 5842 567, E: zvonka.pangerc@acs.si) | Drugi člani uredniškega odbora: mag. Andrej Sotošek, direktor ACS, dr. Tanja Možina, mag. Tanja Vilič Klenovšek in mag. Margerita Zagmajster | Jezikovni pregled: Ana Peklenik | Spletna rešitev: Franci Lajovic | Korektorici: Erika Brenk, mag. Zvonka Pangerc Pahernik | Oblikovanje: Larisa Hercog