Na Kongresu ZBDS je sodelavka ACS doc. dr. Petra Javrh nastopila s prispevkom Klasični vs. digitalni svet branja – bralna pismenost danes. V središču njenega referata so izsledki mednarodne raziskave Spretnosti odraslih, v kateri je sodelovala tudi Slovenija. V tej moderni družboslovni raziskavi se je merila uporaba spretnosti za obdelavo informacij, med njimi tudi bralne veščine odraslih med 16. in 65. letom starosti. Predavateljica je postregla s podatki o dejanskih bralnih veščinah v celotni populaciji odraslih, ob tem pa tudi o branju v digitalnem okolju. Potrdilo se je, da bolje razvite besedilne spretnosti pomenijo osnovo za dobro razvite spretnosti reševanja problemov v tehnološko bogatih okoljih. Zaskrbljujoče je, da se je Slovenija v primerjavi z dosežki drugih držav tudi pri besedilnih spretnostih umestila dokaj nizko, kar pomeni, da je med evropskimi državami v družbi najslabših.

Zaskrbljujoče rezultate je interpretirala tudi v prispevku za Knjižničarske novice. Intervju z naslovom ‘Ali resnično razumemo kompleksnost branja v digitalnem okolju?’ si lahko ogledate tukaj.

Priredila: Alja Verdenik (alja.verdenik@acs.si), ACS