V tokratnem pregledu tujih publikacij in mesečnih glasil izpostavljamo poročilo UIL z naslovom Embracing a culture of lifelong learning, ki določa vizijo izobraževanja, usmerjenega v prihodnost, in zahteva velik premik h kulturi VŽU do leta 2050. Poročilo analizira glavna vprašanja, ki trenutno ovirajo VŽU, in opisuje, kaj bi bilo potrebno, da se jih spremeni v priložnosti. Vsebuje deset ključnih sporočil. Več >>

Novice agencije CEDEFOP v januarski izdaji opozarjajo med drugim na različne publikacije, katerih vsebina je povezana s številnimi načini odgovarjanja na izzive novega koronavirusa: odziv na krizo, pripravo na strukturne spremembe, krizni menedžment za ohranjanje blagostanja. Objavljajo poročila različnih držav, vodnike, priporočila in nasvete. Več >>

najnovejši številki Biltena UIL boste izvedeli, kako so po svetu obeležili mednarodni dan izobraževanja na temo Obnovite in oživite izobraževanje za generacijo covid-19. Pišejo tudi o pripravah na sedmo mednarodno konferenco o izobraževanju odraslih (CONFINTEA VII) in o začetku priprav spletnih seminarjih o zaporniškem izobraževanju. Več >>

V publikaciji z naslovom Overview of national qualifications framework developments in Europe 2020 je kratek pregled razvoja NOK v 38 evropskih državah (27 držav članic EU ter Albanija, Bosna in Hercegovina, Severna Makedonija, Islandija, Lihtenštajn, Kosovo, Črna gora, Norveška, Srbija, Švica in Turčija) v letu 2020. Več >>

Januarska številka Skillset and match, ki jo izdaja strokovna agencija CEDEFOP, v osrednji zgodbi predstavlja namen prenovljene politike EU: poklicno izobraževanje in usposabljanje bo v prihodnje igralo ključno vlogo pri okrevanju in pravičnem prehodu v digitalno in zeleno gospodarstvo. Več >>

Vabim vas k branju vseh predstavljenih glasil!

Priredila: Nevenka Kocijančič (nevenka.kocijancic@acs.si), ACS