V petek, 6. septembra, smo se sodelavke ACS, ki delamo v projektu ESS Razvoj kompetenc odraslih 2016–2022, odpravile v Slovenj Gradec. Na povabilo Urške Novak, članice skupine za akcijsko raziskovanje, se je naše 3. srečanje odvijalo na terenu, in sicer v Centru za izobraževanje odraslih MOCIS, kjer je zaposlena.

Z učitelji praktiki, ki sodelujejo v skupini za akcijsko raziskovanje, se ukvarjamo s temeljnima zmožnostma socialne in državljanske kompetence ter kulturna zavest in izražanje. Cilj raziskovalne poti sta dve novi knjižici z opisniki omenjenih temeljnih zmožnosti. Dopolnili bosta komplet in nastala bo serija 8 knjižic z opisniki temeljnih zmožnosti. Namenjeni bosta tako strokovni kot širši javnosti. Z njimi bodo lahko opredelili mesto posamezne temeljne zmožnosti v vsakdanjem življenju.

Smo na polovici. Do 3. srečanja so članice skupine delale samostojno. Sestavile, pripravljale in analizirale so opisnike in vsebinska področja. Na srečanju so predstavile s tem povezane predloge in primere opisnikov, ki so jih določile in razdelile na minimalno in optimalno raven. Novost, ki jo je prineslo srečanje, je razdelitev članic v dve skupini: ena za temeljno zmožnost socialne in državljanske kompetence, druga pa kulturno zavest in izražanje.

Do naslednjega srečanja, ki bo decembra, mora vsaka skupina pripraviti svoj predlog opisnikov z opredeljenimi vsebinskimi področji.

Alja Verdenik (alja.verdenik@acs.si), ACS