ZLU se je uspešno prijavila na projekt ERASMUS+, KA1 in pridobila projekt Inovativni pristopi dela z ranljivimi ciljnimi skupinami. V mobilnosti želimo spoznati primere dobrih praks dela organizacij s sorodnih področij iz različnih evropskih držav. Želimo se namreč seznaniti z novimi, drugačnimi pristopi dela z ranljivimi skupinami ter na ta način prispevati k dvigu ključnih kompetenc, večji zaposljivosti in socialni vključenosti naših ciljnih skupin.

Z nekaj truda sem našla ustanovo, ki me je bila pripravljena za teden dni sprejeti v svoje delovno okolje. V prvem tednu februarja sem odpotovala na svoj prvi zgledovalni obisk, in sicer na zasebno jezikovno šolo English Unlimited v Gdansk na Poljsko.

Kakšna ustanova je to?

English Unlimited je ena večjih jezikovnih šol v Gdansku. Izvajajo jezikovne tečaje na različnih ravneh tako za posameznike kot tudi podjetja. Tako kot v Sloveniji tudi pri njih postajajo družbena omrežja, kot sta FB in Instagram, glavna promocijska orodja. V zadnjih letih opažajo veliki porast individualnih tečajev predvsem angleškega jezika.

Pomena znanja tujih jezikov se zavedajo tudi njihova podjetja. Zanje letno pripravijo več kot 200 tečajev tujih jezikov, tudi tu je na prvem mestu angleščina. Zaposlenim zelo veliko pomeni, da se lahko udeležijo tečaja in krepijo jezikovne kompetence. To sprejemajo kot ugodnost, ki jim jo nudi podjetje. Številnim je po opravljenem jezikovnem tečaju in izpitu omogočeno napredovanje.

V okviru International College izvajajo dejavnost varstva predšolskih otrok. Posebnost tega vrtca je, da celotno delo z otroki poteka v angleškem jeziku. Zanimivo je videti otroke, ki se spontano in naravno skozi igro učijo angleških besed in sproščeno v angleščini komunicirajo z vzgojiteljico. Povpraševanje po vpisu v takšno obliko vrtca je pri njih zelo veliko in pogosto se zgodi, da starši že ob rojstvu rezervirajo mesto za otroka. Je pa International College le eden od številnih vrtcev takšne vrste, ki delujejo v Gdansku.

Izobraževalni obisk na delovnem mestu je bil zame odlična izkušnja. Spoznala sem način dela pri sorodnih organizacijah v tujini ter dobila potrditev, da na ZLU delamo dobro. Ugotovila sem, da delo organiziramo in opravljamo na podoben način. Nekaj pa je bilo novosti, ki jih bom s pridom uporabila pri svojem delu.

Pred mobilnostjo je bil moj največji strah povezan z občutkom, da odhajam na jezikovno šolo, moje znanje angleščine pa je slabo. Izkazalo pa se je, da ko je človek postavljen v situacijo, ko mora govoriti angleško, besede kar prihajajo, ne da bi vedel, od kod. Krepi se ti samozavest in dobiš občutek, da marsikaj zmoreš, čeprav si prej tega nisi mislil.

Izobraževalni obisk na delovnem mestu zelo priporočam vsem. V Sloveniji dobro organiziramo in izvajamo različne oblike izobraževanja, se posvečamo delu z udeleženci pred izobraževanjem, med in po njem, zato mogoče v organizaciji gostiteljici ne bomo našli nekih inovativnih metod dela. Lahko pa najdemo potrditev, da delamo ustrezno, in pogosto je tudi to dobra popotnica za nadaljnje delo

Mateja Pistotnik (mateja.pistotnik@zlu.si), Zasavska ljudska univerza