Na platformi EPALE lahko preberete marsikaj zanimivega. Na voljo so novi prispevki, ki so nastali kot plod sodelovanja članov skupnosti EPLAE v projektih Erasmus+. Tokrat vas vabimo k branju prispevka Job shadowing goes virtual | EPALE (europa.eu), ki ponuja zanimive rešitve soočanja z izzivi pri izvedbi mobilnosti, s katerim se je MOCIS kot nosilec projekta Erasmus+ Inovativne metode motiviranja in vključevanja odraslih v vseživljenjsko učenje uspešno soočal v času epidemije. Uspešna in aktivna pri izvedbi projektov Erasmus+ je tudi Ljudska univerza Ptuj, ki kot partnerska organizacija sodeluje pri projektu EU-OBP (Evropska odprta platforma za značke). Razvijajo skupno platformo za značke, namenjeno izobraževalnim organizacijam za odrasle, izobraževalcem odraslih in učečim se odraslim. V njihovem prispevku EU-OBP project just finalized the Tookit of good practices from EU area | EPALE (europa.eu) si lahko preberete več o orodju z zbirko dobrih praks z odprtimi značkami za izobraževanje odraslih. Njihov projekt Erasmus+ S4EG pa se osredotoča na izvajanje gamifikacije in resnih iger. Te temeljijo na 6 ključnih kompetencah, ki jih iščejo delodajalci. Katere cilje so si zadali in kaj koristnega bodo razvili za izobraževalce odraslih, osebje izobraževalnih organizacij in učeče se odrasle, si lahko preberete v prispevku S4EG: Skills for employment through gamification | EPALE (europa.eu).

Preberete si lahko tudi zapis Entre4all: Inovativni program za usposabljanje odraslih invalidov v ključnih kompetencah | EPALE (europa.eu) v spletnem dnevniku, ki je nastal v sklopu delavnice na avstrijski EPALE in razpravi Erasmus+ : Jaz sem drugačen. Ti si drugačen. Skupaj smo raznoliki! Raznolikost v vključujočem izobraževanju odraslih, ki je potekala 20. maja. V prispevku boste našli namige, ki vam bodo pomagali izboljšati kakovost izobraževanja oseb s posebnimi potrebami. Partnerji projekta Erasmus+ iz Slovenije, Grčije, Cipra in Avstrije so razvili digitalno platformo, ki vključuje gradivo za usposabljanje in zbirko orodij z viri, ki osebam s posebnimi potrebami omogočajo pridobitev podjetniških in digitalnih znanj. Potrebujejo jih za ustvarjanje lastnega socialnega podjetja.

Obiščite spletno stran EPALE in z nami soustvarjajte njene vsebine, registrirajte se ali prijavite v svoj uporabniški račun, izberite ustrezno kategorijo (novica, spletni dnevnik, vir ali dogodek) ter predlagajte novo vsebino za objavo!

Špela Močilnikar (spela.mocilnikar@cmepius.si), CMEPIUS