30. maja smo v Vrtcu Zagorje ob Savi, enota Maja, priredili dan druženja in gibanja vseh generacij. Dogodek smo poimenovali Šport in špas.

S projektom smo želeli povezati znanje odraslih in otrok v predšolskem obdobju, da bi okrepili medgeneracijsko sodelovanje. Zato so pri izdelovanju členov sodelovali predšolski otroci, stari 5–6 let (skupina vzgojitelja Damjana Baša), strokovni delavki Vrtca Zagorje ob Savi (Nika Per, Vesna Sušnik), strokovne delavke ZLU (Marija Pikl, Mateja Pistotnik, Anja Lenart) ter prostovoljci (Mojca Kropivc, Mojca Vetršek, Alenka Knez, Drago Lavrič). V prvem letu projekta so skupaj izdelali dva člena. Prvega so poimenovali Olimpijske igre 2020 in vanj vključili različne športne discipline. Drugi člen se imenuje Vesele frnikole, saj kroglice veselo poskakujejo skozenj.

Med izdelovanjem verižnega eksperimenta so se izmenjevale zamisli, prakse in metode. Otroci so se ob tem seznanili z različnimi vrstami tehničnega orodja (žago, kladivom, kleščami, pilo, izvijačem idr.) in ravnali z njim, se učili ročnih spretnosti (žaganja, vijačenja, zabijanja žebljev idr.). Pridobivali so ključne tehnološke znanstvene kompetence. Dejavnost je povečala njihovo zanimanje za naravoslovje in tehnične poklice.

Aktivni udeleženci povedo, da so njihova srečanja potekala v zelo sproščenem, vedoželjnem in ustvarjalnem vzdušju. To je bilo čutiti tudi na zaključni prireditvi, kjer so si številni obiskovalci z navdušenjem ogledali njihovo delo in se sami imeli možnost preizkusiti v ročnih spretnostih.

Nika Per, vzgojiteljica v Vrtcu Zagorje ob Savi

 

 

© 2017-2020 Andragoški center Slovenije

Izdajo glasila e-Novičke denarno omogoča Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

ISSN 2591-1325

KOLOFON: Založnik: Andragoški center Slovenije, Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana | Urednica: Ana Peklenik (T: 01 5842 575, E: ana.peklenik@acs.si) | Odgovorna urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik (T: 01 5842 567, E: zvonka.pangerc@acs.si) | Drugi člani uredniškega odbora: mag. Andrej Sotošek, direktor ACS, dr. Tanja Možina, mag. Tanja Vilič Klenovšek in mag. Margerita Zagmajster | Jezikovni pregled: Ana Peklenik | Spletna rešitev: Franci Lajovic | Korektorici: Erika Brenk, mag. Zvonka Pangerc Pahernik | Oblikovanje: Larisa Hercog