Letošnji Dnevi Erasmus so med 15. in 17. oktobrom. V teh dneh po vsej Evropi pripravljajo različne dogodke, na katerih predstavljajo pozitivne učinke programa Erasmus+ in ozaveščajo o pomenu mednarodne mobilnosti, mednarodnega sodelovanja ter širjenja znanja, s katerim izboljšujemo kakovost učenja in dela.

V letu 2019 so različni udeleženci programa Erasmus+ v 53 državah organizirali 3.995 dogodkov, v Sloveniji 31. Koliko jih bo pa letos?

Pridružite se in si oglejte zgodbe o uspehu v programu Erasmus+. Udeležite se dogodkov, na katerih bodo prikazani rezultati mednarodnega sodelovanja. V letu 2020 so posebej izpostavljene teme zdravje, učenje na daljavo, solidarnost, inkluzija, trajnost, okoljevarstvo, IKT, 5 let EPALE.

Podrobnosti o letošnjih Dnevih Erasmus najdete na spletni strani CMEPIUS.

Priredila: Nevenka Kocijančič (nevenka.kocijancic@acs.si), ACS