Program letošnjih Dnevov ISIO smo zasnovali tako, da smo načrtneje nagovorili posamezne zaključene skupine. Širšo promocijo smo izpeljali s pomočjo strateškega partnerja Območne organizacije ZSSS Podravja in Koroške, ko smo s skupnimi močmi nagovorili različna podjetja s pisnim povabilom k skupnemu praznovanju letošnjega nacionalnega prvega Dneva za znanje (24. 9.). Čas pred letošnjimi Dnevi slovenskih svetovalnih središč (23.–25. 9.) smo popestrili z objavo dveh novih videoizjav naših udeležencev svetovanja na Facebooku AZM – LU. Oba posnetka sta požela nemalo všečkov in delitev objav. Program dogodkov v Mariboru je objavil tudi Radio 1.

Zaposleni na AZM – LU smo 18. 9. praznovali nacionalni Dan za kakovost (kot skupno akcijo TVU 2020): prireditev na terenu smo poimenovali »Kako še lahko izboljšamo našo kakovost?« (voden pogovor z zaposlenimi). V okviru tega dogodka smo tudi zaposlene AZM – LU podrobneje informirali o načrtovanih dogodkih v sklopu Dnevov ISIO, jim predstavili novi časopis Info ISIO 2020/2021 ipd.

Program dogodkov letošnjih Dnevov ISIO v Mariboru

Prvega dne, 23. 9., smo v Muzeju narodne osvoboditve Maribor izvedli delavnico o pomnjenju in pozabljanju, ki smo jo namenili njihovim zaposlenim. V sklopu devetnajstih let izvajanja dejavnosti ISIO v Mariboru smo v naše svetovalne in učne aktivnosti prvikrat povabili ciljno skupino zaposlenih v muzeju, se pravi »muzealcev«. Vsebino in organizacijo smo skrbno dorekli na posebnem sestanku pred samo izvedbo delavnice in na ta način uskladili naša pričakovanja. Delavnice v obsegu dveh šolskih ur se je udeležilo osem zaposlenih, vključno z direktorico muzeja. Ob zaključku delavnice so prisotni izpolnili anketni vprašalnik, v katerem so izrazili visoko stopnjo zadovoljstva z vsebino in zapisali željo, da v bližnji prihodnosti organiziramo še kak podoben učno-svetovalni dogodek. Merjenju zadovoljstva namenjamo še posebno pozornost, saj je bila AZM – LU Maribor ravno letos podaljšana pravica do uporabe Zelenega znaka kakovosti (vse do 31. 3. 2023), ki ga podeljuje ACS.

Drugega dne, 24. 9., smo se odpravili v podjetje Pronid, d. o. o., kjer smo skupaj z njihovimi zaposlenimi izvedli Dan za znanje (kot skupno aktivnost projekta Za krepitev socialnega dialoga, aktivnosti pa se izvajajo v sklopu Svetovanja zaposlenim). Gre za podjetje s področja IKT, zato smo se odločili, da jim podrobneje predstavimo prenovljeni e-vprašalnik ACS za vrednotenje digitalne kompetence. Osem zaposlenih je tako prisluhnilo predstavitvi digitalne kompetence. Mag. Jože Brecl iz Zavoda Antona Martina Slomška je moderiral izpolnjevanje e-vprašalnika (trije zaposleni so sodelovali preko videopovezave). V drugem delu srečanja se je razvila zanimiva razprava o sodelovanju med računalniškimi strokovnjaki in vlogo izobraževanja odraslih pri promociji in predvsem implementaciji računalniškega znanja. Beseda je nanesla celo na t. i. digitalno razslojevanje družbe. Po dogodku smo podjetju posredovali gradivo ACS z naslovom Pripomoček za pripravo mnenja in povratne informacije v postopku vrednotenja digitalne kompetence. Na mestu je premislek, na kateri ravni uporabnika digitalne kompetence smo ta hip. Vprašalnik namreč temelji na samoocenjevalni lestvici digitalne kompetence priloge Europass in nas razvršča v skupino osnovnih, samostojnih ali usposobljenih uporabnikov.

Zadnjega dne, 25. 9., smo organizirali prireditev, ki je bila pretežno namenjena tujkam, udeleženkam programa Začetna integracija priseljencev, ki se srečujejo z izzivi učenja slovenskega jezika. K sodelovanju smo povabili gospo Simono Lečnik Očko iz zavoda Lumia, Akademija vrednot, sicer avtorico avtobiografske knjige z naslovom »Slovenština in jaz«. V pogovoru s svetovalko Katjo Horvat iz AZM – LU je tridesetim udeleženkam posredovala svojo izkušnjo učenja slovenskega jezika, nam zaupala težave in ovire na tej poti. Dogodek so odlikovale neverjetna iskrenost, toplina in spodbuda za izpopolnjevanje znanja slovenščine.

Kljub negotovim časom (zaradi novega koronavirusa) smo z letošnjo izvedbo Dnevov svetovalnih središč zadovoljni. Tako kot prejšnja leta smo dva dogodka izvedli kot obliko terenskega dela (outreach) in se na ta način predstavili povsem novim ciljnim skupinam. Letošnji program ni stremel k doseganju kvantitativnih kazalnikov. Nasprotno, temeljil je na vsebini, evalvaciji, merjenju kakovosti, izmenjavi mnenj in pričakovanj ter predvsem iskanju novih priložnosti za poglabljanje sodelovanja s svetovalnim središčem in izobraževalno organizacijo kot celoto. Že lansko leto smo si zadali cilj, da v letošnjo izvedbo Dnevov aktivno vključimo še drugo partnersko organizacijo, Zavod Antona Martina Slomška, kar nam je tudi uspelo. Dneve ISIO je – tako kot prejšnja leta – praznovala tudi partnerska organizacija v obeh svetovalnih projektih, LU Slovenska Bistrica, vendar njihovih dogodkov na tem mestu ne opisujemo.

Samorefleksija letošnjih Dnevov ISIO

Pilotna izvedba letošnjega Dneva za znanje, ki je bila na nacionalni ravni zasnovana v povezavi z ZSSS, nam je dala novega elana in razmislek o skupnih nadaljnjih aktivnosti, da se še tesneje povežemo z območnimi sindikalnimi organizacijami in skupaj načrtneje iščemo podjetja, ki jih kriza in zmanjšana dejavnost vodita tudi k zmanjšanju števila zaposlenih. Verjamemo, da novo znanje in nasveti na poti nove poklicne priložnosti odpirajo še marsikatera vrata.

Alenka Sagadin Mlinarič (alenka.sagadin.mlinaric@azm-lu.si), AZM – LU