Mednarodna partnerstva

Že drugi rok razpisa programa Erasmus+ v letošnjem letu je za nami! Iztekel se je 23. marca ob 12. uri, in sicer za projekte mednarodnih partnerstev KA2.  Za projekte sodelovalnih in manjših partnerstev KA2 smo  prejeli skupno 121 predlogov. Na področju terciarnega izobraževanje je bilo oddanih 17, na področju splošnega šolskega izobraževanja 41 vlog, 28 prejetih vlog je bilo za področje poklicnega izobraževanja in usposabljanja, na področju splošnega izobraževanja odraslih pa 35. Iskreno čestitamo vsem uspešnim prijaviteljem!

Učne mobilnosti posameznikov

Vloge projektov učnih mobilnosti posameznikov (KA1) so medtem že v ocenjevanju. Na prvem letošnjem razpisnem roku smo jih prejeli 198. Njihovo razporeditev po posameznih področjih in akcijah si lahko ogledate tukaj. Rezultati bodo znani predvidoma v drugi polovici maja.

V letu 2021 je bilo sprejetih 235 projektov v vrednosti več kot 20,5 milijonov evrov

V prvem letu novega programskega obdobja, 2021, smo prejeli 209 vlog za projekte mobilnosti KA1 in odobrili 84 % vlog. Skupna sredstva, dodeljena tem projektom, presegajo 10 milijonov evrov. Za projekte sodelovalnih in manjših partnerstev KA2 smo prejeli 159 vlog. Odobrili smo jih 37 %, njihova skupna vrednost je pribl. 10 milijonov evrov. Skupna vrednost vseh 235 odobrenih projektov v letu 2021 tako presega 20,5 milijonov evrov.

Vsem pogodbenikom želimo, da bi se projekti odvijali po zastavljenih načrtih. Spodbujamo vse, ki se še niste prijavili ali pa morda prej niste bili uspešni, da ponovno poskusite v naslednjem roku. Za nasvet in pomoč so vedno na voljo svetovalci CMEPIUS.

Namen programa Erasmus+ je dvigniti kakovosti izobraževanja in usposabljanja ter s tem krepiti socialno kohezijo in konkurenčnost gospodarstva EU,  hkrati pa ima pomembno vlogo pri spodbujanju evropske identitete.

Špela Močilnikar (spela.mocilnikar@cmepius.si), CMEPIUS