»Kultiviram vrt in vrt kultivira mene,« je citat Roberta Braulta. Povzema enega od poudarkov projekta MeTURA – Nazaj h koreninam, ki se izvaja v okviru programa Erasmus+. Čas in trud, ki ju vlagamo v aktivnosti VŽU, se povrneta in tako kot vrt obrodita sadove – večjo samostojnost učečih se.

Projektni partnerji (Izobraževalni center Geoss, Zveza Sožitje iz Slovenije, britanski Thrive, italijanski Danilo Dolci in hrvaški UOSIKAŽU) so v okolju zaznali potrebo po okrepitvi samostojnosti odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju, ki jo lahko dosežemo z njihovim vključevanjem v aktivnosti VŽU. V projektu se osredotočajo na aktivnosti terapevtskega vrtnarjenja in terapevtskega kuhanja. Oboje pripomore k zadovoljevanju človekove osnovne fiziološke potrebe (prehranjevanja). Poleg tega spodbujata razvoj ključnih kompetenc ter osnovnih znanj in spretnosti, izboljšujeta fizično in psihično stanje, omogočata boljši socialni stik, vključenost in občutek pripadnosti, povečujeta delovne spretnosti, dajeta občutek koristnosti in doseganja osebnih ciljev. Vse to prispeva k večji samostojnosti posameznika. V okviru projekta te dejavnosti vodijo izobraževalci in družinski člani oseb z motnjami v duševnem razvoju. Namen, cilji in dosežki, ki jih želimo uresničiti, so natančno opredeljeni. Spremljamo začetno in končno stanje učečega se, zato gre za terapevtske aktivnosti.

Projektni partnerji so pripravili Metodologijo Družinskega izobraževanja MeTURA – Nazaj h koreninam za družine z odraslimi osebami z motnjami v duševnem razvoju. Gre za učinkovito andragoško učno strategijo VŽU. Sestavlja jo komplet metod in dobrih praks, ki se lahko vključijo v učni proces odraslih oseb z motnjami v duševnem razvoju. Nanašajo se na aktivnosti terapevtskega vrtnarjenja in terapevtskega kuhanja. Metodologija opisuje prispevek tovrstnih aktivnosti k večji samostojnosti oseb z motnjami v duševnem razvoju. Vsebuje tudi načine motiviranja družin in oseb z motnjami v duševnem razvoju, da se lotijo teh aktivnosti, znanj/značilnosti izobraževalca oz. mentorja ter strukture dejavnosti. Povzetek metodologije je razumljivo zapisan in je namenjen družinam oseb z motnjami v duševnem razvoju.

V nadaljevanju bodo projektni partnerji metodologijo preizkušali v praksi. Usposabljali bodo izobraževalce in družine oseb z motnjami v duševnem razvoju za vodenje aktivnosti ter izvajali terapevtske vrtnarske in kuharske delavnice.

Vas zanima več? Se želite udeležiti usposabljanja za izobraževalce?

Pišite nam ali pokličite na 031 759 355.

Delavnice se bodo izvajale v Litiji (organizator Izobraževalni center Geoss) in Ljubljani (organizator Zveza Sožitje).

Metodologija je dostopna na spletni strani projekta v angleškem jeziku in uradnih jezikih projektnih partnerjev (slovenščini, hrvaščini, italijanščini).

Tjaša Kozlevčar (eu-projects@ic-geoss.si), IC Geoss