Prihodnost mladostnikov je velikokrat neznana. V najobčutljivejših letih, ko jim pot prekrižajo že tako občutljivi ‘viharni sunki’ pubertete, je za mnoge raziskovanje samega sebe in svojih kompetenc velik izziv. Na poti raziskovanja samega sebe in realnih želja je usmeritev pri mladostniku zelo dobrodošla. V prvi vrsti smo starši tisti, ki jih lahko spodbujamo, z njimi raziskujemo in postanemo pravi ‘osebni karierni svetovalec’. Mnogokrat pa imamo starši pomanjkljive informacije o karierni orientaciji in mladostniki z nami ne želijo sodelovati. Kaj storiti? VšečKAŠ in GREŠ v Karierni center za mlade v Kočevju na osebno karierno svetovanje.

Karierni center za mlade, ki deluje pod okriljem Podjetniškega inkubatorja Kočevje in OE LU Kočevje, je pravi naslov za zasebni pogovor, raziskovanje samega sebe, usmerjanje k želenemu poklicu, seveda ob strokovni podpori svetovalcev.

Pokličite in se dogovorite

S podporo različnih psihodiagnostičnih pripomočkov pomagamo mladostniku in staršu brezplačno interpretirati dobljene rezultate ter pomagati pri usmeritvi na pravo karierno pot. V preprostem vzdušju (zdaj tudi na daljavo) se pogovorimo o zanimanjih, dobljenih rezultatih interesnih usmeritev, osebnostnem tipu mladostnika. Zagotovo najdemo skupno rešitev, na katero srednjo šolo ali fakulteto se vpisati. Dosegljivi smo na brezplačni številki 0803809 in na naslovu: maja.rupnik@lu-kocevje.si.

Gospodarske spremembe, tehnološki razvoj in inovacije v zadnjih letih vplivajo na drugačne oblike zaposlitev. Narava in pogoji dela se v večini poklicev spreminjajo tako hitro, da morajo posamezniki stalno pridobivati novo znanje, prilagajati osebne lastnosti, samopodobo in vrednote. Danes živimo v družbi znanja, kjer se nenehno učenje in delo vedno bolj povezujeta. V industrijski družbi je še veljalo, da so se posamezniki za opravljanje poklica lahko izučili v šoli in med pripravništvom, potem pa naučeno znanje brez večjih sprememb uporabljali vse življenje. Danes ni več tako. Pridobivanje znanja in spretnosti ne poteka le v šolah, ampak tudi in predvsem v okolju, kjer živimo, med vrstniki  in širšo družbo. Zato bodimo aktivni vse življenje.

Obiskali sta nas gospe z LU. Bili sta zelo prijazni. Vse je bilo zanimivo, najbolj pa zgodba o Dr. Hovu in Brbončkovih. Naučil sem se, da je kajenje zelo škodi, zato bom rekel babici, naj neha kaditi. Spoznali smo različne poklice. Moški in ženske lahko opravljajo skoraj vse poklice. Menim, da ženske ne morejo opravljati težkih del.
J. D.

Karierno orientacijo izvajamo v sklopu Kariernega centra za mlade že v prvi triadi , kar je novost. Najmlajši učenci zvedavo prisluhnejo znanju posebnega kužka, dr. Hova. Dr. Hov je po poklicu zdravnik, ki pozdravi marsikatero otroško bolezen. Ob pripovedovanju zgodbe učenci spoznajo zakonitosti zdravstvenih poklicev in drugih poklicnih družin. Na delavnicah spoznavajo samega sebe in izražajo prednosti pri posameznih poklicih.

Po malici sta v razred prišli dve gospe v belih haljah. Mislil sem, da sta doktorici. Razdelili sta nas v dve skupini. Ena skupina je odšla v knjižnico, druga je ostala v razredu. Najprej sta nam povedali zgodbo o Brbončkovih. Ko se je druga skupina vrnila v razred, smo se igrali igrico. Na koncu smo izdelali papirnati kovček za pripomočke.

A. K.

Velik poudarek bomo v prihodnjih mesecih namenili delavnicam Za prihodnost industrije 4.0. Za potrebe projektnega dela kot novost uvajamo virtualno varjenje s pomočjo posebnega varilnega aparata, delavnice programiranja, 3D-tiskanja ipd. Pozornost namenjamo inovativnim delavnicam, ki so lahko dodana vrednost rednega šolskega izobraževanja, npr. delavnice Lego serious play, prirejene za učence. Temeljijo na skupinskem reševanju problemov s pomočjo Legokock.

In še veliko več. Sedaj delujemo tudi na daljavo. V sodelovanju s šolami smo na ta način izpeljali Uvod v dneve odprtih vrat podjetij na Kočevskem in za učence zadnje triade pripravili interaktivno gradivo o raziskovanju podjetij na Kočevskem. Zaključek pa smo namenili natečaju z naslovom Opiši poklic prihodnosti, ki še ne obstaja ali ni uveljavljen. Danes se tudi Odprta vrata izpeljejo za ‘zaprtimi vrati’.

VšečKAJTE naš profil na FB VšečKAM in GREM – Karierni center za mlade. Poiščite nas, če bi radi izvedeli, katera so vaša izrazita interesna področja. Dosegljivi smo na brezplačni številki 080 3809 in na e-naslovu: maja.rupnik@lu-kocevje.si, sedaj tudi na daljavo. Dobrodošli starši in mladi!

Maja Rupnik (maja.rupnik@lu-kocevje.si), LU Kočevje