Prva letošnja številka revije Elm ponuja zanimiva razmišljanja o vrednotenju v izobraževanju odraslih. Čeprav večina deležnikov postopke vrednotenja vključuje za različne namene (npr. zaradi želje po nadaljnjem izobraževanju, menjavi službe, napredovanju na delovnem mestu, osebni rasti, dvigu samozavesti), ni preproste rešitve, ki bi ustrezala vsem.

V prispevku Procesi vrednotenja na podlagi inovacij 21. stoletja – Izzivi pri certificiranju še vedno ovirajo učeče se je izpostavljena potreba po vpeljavi sodobnih metod za priznavanje kompetenc. Sodobni svet odprtih meja, mobilnost delovne sile in vse večje možnosti za neformalno učenje, tudi s pomočjo digitalne tehnologije, predstavljajo izziv za vrednotenje. Potrdila, kvalifikacije, reference, intervjuji, pogovori, opažanja in portfolio se pogosto uporabljajo, vendar jih zaposleni velikokrat ignorirajo.

Medtem ko je za poučevanje otrok in mladine zahtevana točno določena kvalifikacija, se v izobraževanju odraslih v mnogih državah skoraj vsakdo lahko proglasi za izobraževalca odraslih. V prispevku Kdo je usposobljen za izobraževalca odraslih? je predstavljen nemški projekt GRETA, s katerim skušajo umestiti strokovni profil izobraževalcev odraslih na področju, ki celo sistemsko dopušča njihovo pomanjkljivo usposobljenost.

V intervjuju z naslovom Pojmovanje vrednotenja določa, katero znanje smo pripravljeni priznati – in zato je to problem Serge Ravet, francoski strokovnjak za učno tehnologijo, postavlja pod vprašaj monopol vrednotenja, ki temelji na nacionalnih standardih. Govori tudi o kompetenčnih okvirjih, ki morajo odražati resnično življenje in ne obratno, kar ponazori s primeri digitalnih značk (Open Badges).

Znani sta naslednji dve temi revije Elm:

  • junijska številka (rok za oddajo prispevkov: 6. maj): Izobraževanje odraslih in spol
  • jesenska številka (rok za oddajo prispevkov: 26. avgust): Izobraževanje odraslih in megatrendi

Vabljeni k pisanju. Članke in kakršnakoli vprašanja v zvezi z njimi pošljite na e-naslov elm@kvs.fi.

Priredila: Mateja Pečar (mateja.pecar@acs.si), ACS

© 2017-2019 Andragoški center Slovenije

Izdajo glasila e-Novičke denarno omogoča Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

ISSN 2591-1325

KOLOFON: Založnik: Andragoški center Slovenije, Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana | Urednica: Ana Peklenik (T: 01 5842 575, E: ana.peklenik@acs.si) | Odgovorna urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik (T: 01 5842 567, E: zvonka.pangerc@acs.si) | Drugi člani uredniškega odbora: mag. Andrej Sotošek, direktor ACS, dr. Tanja Možina, mag. Tanja Vilič Klenovšek in mag. Margerita Zagmajster | Jezikovni pregled: Ana Peklenik | Spletna rešitev: Franci Lajovic | Korektorici: Erika Brenk, mag. Zvonka Pangerc Pahernik | Oblikovanje: Larisa Hercog