Programi za opismenjevanje so med pandemijo covida-19 močno trpeli. Pokazalo se je, da so številne države v času krize spregledale pomembnost pismenosti in izobraževanja odraslih. Še pred krizo 773 milijonov nepismenih odraslih in mladih ni uspelo pridobiti osnovnih veščin branja in računanja. Na mednarodni dan pismenosti je UIL opozoril, kako pomembno je, da vlade zdaj sprejmejo celovit pristop in na izobraževalni sektor gledajo z vidika VŽU.

V najnovejši številki Biltena UIL boste izvedeli več o praksah opismenjevanja med pandemijo, najnovejših raziskavah pismenosti, dejavnostih Globalne mreže učečih se mest UNESCO, novem poročilu o prihodnosti VŽU in še veliko več.

Če bi želeli prejemati glasila, ki jih izdaja UIL, se lahko nanje naročite tukaj.

Priredila: Nevenka Kocijančič (nevenka.kocijancic@acs.si), ACS