CMEPIUS, Nacionalna agencija programa Erasmus+ za področje izobraževanja, usposabljanja in športa, je za aktivnosti v okviru ključnega ukrepa 2 razpisa Erasmus+ 2019 prejela 101 vlogo, od tega 20 vlog za akcijo KA204 – strateška partnerstva na področju IO.

Ocenjevalci so pregledali vse vloge in odobrili projekte organizacij, ki so prejeli najvišje število točk. Organizacije, ki bodo prejele sredstva za izvedbo projektov, so:

  • Center ponovne uporabe;
  • BOB, zavod za izobraževanje in kulturne dejavnosti, Ljubljana;
  • Znanstveno-raziskovalno združenje za umetnost, kulturne in izobraževalne programe in tehnologijo EPEKA, socialno podjetje;
  • Audiobook d.o.o.;
  • Center za izobraževanje in kulturo Trebnje;
  • LU Ptuj.

Za izvedbo projektov je namenjenih 1,085.837,00 EUR sredstev. Informacije o rezultatih razpisa so bile znane v začetku julija, sledil je podpis pogodb in začetek projektnega dela.

Podrobnejši informacije, vezane na letošnji rok KA2, strateška partnerstva na področju IO, so objavljene na spletni strani CMEPIUS Erasmus+.

Maruša Bajt (marusa.bajt@cmepius.si), CMEPIUS

© 2017-2019 Andragoški center Slovenije

Izdajo glasila e-Novičke denarno omogoča Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

ISSN 2591-1325

KOLOFON: Založnik: Andragoški center Slovenije, Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana | Urednica: Ana Peklenik (T: 01 5842 575, E: ana.peklenik@acs.si) | Odgovorna urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik (T: 01 5842 567, E: zvonka.pangerc@acs.si) | Drugi člani uredniškega odbora: mag. Andrej Sotošek, direktor ACS, dr. Tanja Možina, mag. Tanja Vilič Klenovšek in mag. Margerita Zagmajster | Jezikovni pregled: Ana Peklenik | Spletna rešitev: Franci Lajovic | Korektorici: Erika Brenk, mag. Zvonka Pangerc Pahernik | Oblikovanje: Larisa Hercog