CMEPIUS, Nacionalna agencija programa Erasmus+ za področje izobraževanja, usposabljanja in športa, je za aktivnosti v okviru ključnega ukrepa 2 razpisa Erasmus+ 2019 prejela 101 vlogo, od tega 20 vlog za akcijo KA204 – strateška partnerstva na področju IO.

Ocenjevalci so pregledali vse vloge in odobrili projekte organizacij, ki so prejeli najvišje število točk. Organizacije, ki bodo prejele sredstva za izvedbo projektov, so:

  • Center ponovne uporabe;
  • BOB, zavod za izobraževanje in kulturne dejavnosti, Ljubljana;
  • Znanstveno-raziskovalno združenje za umetnost, kulturne in izobraževalne programe in tehnologijo EPEKA, socialno podjetje;
  • Audiobook d.o.o.;
  • Center za izobraževanje in kulturo Trebnje;
  • LU Ptuj.

Za izvedbo projektov je namenjenih 1,085.837,00 EUR sredstev. Informacije o rezultatih razpisa so bile znane v začetku julija, sledil je podpis pogodb in začetek projektnega dela.

Podrobnejši informacije, vezane na letošnji rok KA2, strateška partnerstva na področju IO, so objavljene na spletni strani CMEPIUS Erasmus+.

Maruša Bajt (marusa.bajt@cmepius.si), CMEPIUS