OECD je objavila novi zbornik kazalnikov Pogled na izobraževanje 2022 (EAG 2022). Gre za eno pomembnejših letnih publikacij te ustanove. V njej najobširneje predstavljajo izbrane primerljive podatke o stanju in učinkih izobraževanja. V središču pozornosti letošnjega Pogleda je terciarno izobraževanje. Več >>

Kratek pregled politike z naslovom Challenging digital myths predstavlja prve ugotovitve druge evropske raziskave o spretnostih in delovnih mestih (ESJS2), ki jo je izvedel Cedefop. Več >>

Globalna mreža učečih se mest (GNLC) UNESCO deluje od leta 2015. Sestavljajo jo mesta, ki uspešno spodbujajo vseživljenjsko učenje v svojih skupnostih in si med seboj izmenjujejo navdih, znanje, izkušnje ter najboljše prakse. V začetku septembra se jim je pridružilo 77 novih članov iz 44 držav. Med njimi so tudi prva tri slovenska mesta: LaškoLjubljana in Ptuj. Več >>

Vabimo vas k branju letošnje četrte številke novičnika združenja EAEA. Svoje člane obvešča o dogajanju v združenju, prinaša novice s področja politike izobraževanja odraslih, opozarja na članke in podkaste, poroča o projektih, napoveduje dogodke. Več >>

Prijetno branje vam želim!

Priredila: Nevenka Kocijančič (nevenka.kocijancic@acs.si), ACS