SUTŽO poudarja potrebo po krepitvi pismenosti za razumevanje podob. Podobe v današnjem fragmentiranem in kaotičnem, a tehnološko naprednem svetu namreč prevladujejo.

V Ljubljani je SUTŽO nedavno izvedla mednarodno usposabljanje Deep into visual literacy (potopiti se v vizualno pismenost) v okviru projekta SPIDW za vključevanje starejših v digitalni svet. Predstavila je svoje kratke filme o dejavni starosti CINAGE (Bojana Žokalj Jesih), dokumentarne filme o vprašanjih begunstva in migracij (Marijana, Samo še en objem), film 18 poletij študentke Milojke Babšek, zvečer pa tudi arhitekturne in urbane transformacije Ljubljane (Meta Kutin). Korak za korakom so udeleženci spoznavali moč filmskega besedila in pripovedi podob, sodobnih urbanih mitov, fotografije, filmov, kolektivnih podzavestnih predstav (Susan Sontag, Roland Barthes, Henri Cartier Bresson), tudi tistih, ki so jih avtorji nagovorili v uspešnih reklamah (Slovenija – moja dežela, Radenska, Rad imam mleko).

Ugotavljali so, da avtorji neizogibno delajo filme o sebi, svojih vrednotah in prepričanjih, svojih obrambnih mehanizmih (Leni Riffenstal:Triumph der Will). Spoznavali so kratke igrane filme (I’ll wait for another one – slov. Počakal bom na drugega), dokumentarne filme, denimo belgijske režiserke Chantal Akerman (La chambre, No home movie), vlogo kamere in zvoka v filmih Marcela Lozinskega (Anything can happen slov. Lahko se zgodi karkoli). Pregledali so razvoj dokumentarnega filma, spoznavali žanre … Seznanili so se z mikrosociologijo vsakdanjega življenja, posneli film z mobilnim telefonom in se naučili uporabljati program za montiranje. Zdaj je čas, da udeleženci vnesejo svoja spoznanja in novo znanje v izobraževanje starejših.

Dusana Findeisen (dusanafindeisen1@gmail.com), SUTŽO