Letna konferenca EBSN je letos potekala po spletu. Udeleženci dogodka z naslovom Uresničevanje Poti izpopolnjevanja (Achieving Upskilling Pathways) so med 2. in 4. novembrom obravnavali izzive, ki jih predstavljajo nedavni dogodki, povezani s pandemijo novega koronavirusa, in sledili novemu razvoju politike European Skills Agenda. V treh dneh konference so bili predstavljeni projekti in viri, povezani s priporočilom Poti izpopolnjevanja, ter podane zanimive ideje za ustvarjanje novih projektov.

Udeleženci letošnje konference EBSN so podprli deklaracijo (EBSN 2020 Online Conference Declaration), ki temelji na izjavah predhodnih konferenc (Berlin, 2018; Talin, 2019) in je opredeljena v šestih točkah.

Zavezali so se, da bodo še naprej podpirali sedanji Evropski program za učenje odraslih (EPUO), zlasti pobudo Evropskega sveta Poti izpopolnjevanja: nove priložnosti za odrasle. Spodbujali bodo kakovost nacionalnih politik za razvoj temeljnih spretnosti s ciljem pomagati odraslim pri spopadanju z izzivi, ki jih predstavlja izredna situacija, s katero se soočamo v tem letu.

Udeleženci konference EBSN 2020 podpirajo vsa priporočila četrte točke Talinske deklaracije, ki so namenjena oblikovalcem politik za zagotavljanje ustreznega in trajnostnega sistema financiranja programov za pridobivanje temeljnih znanj in spretnosti, financiranja raziskav tega področja ipd.

Globalna kriza zaradi covida-19 je dramatično povečala pomen usposabljanja za digitalno pismenost. Spletno učenje je postalo nujna alternativa na vseh ravneh izobraževanja. Razmere so pokazale resno potrebo po boljših digitalnih orodjih, aplikacijah in modelih za zagotavljanje učenja temeljnih spretnosti. Osredotočiti se je treba na kritično razmišljanje, medijsko in zdravstveno pismenost ter razvijanje matematičnih in finančnih zmožnosti. Pokazalo se je, kako pomembno je zagotavljanje kakovostnega poklicnega razvoja učiteljev, pri čemer gre tako za uporabo digitalnih orodij kot za didaktične vidike.

Udeleženci konference želijo prispevati k izpolnjevanju teh potreb na različne načine: z razvojem projektnih aplikacij in različnih izobraževalnih virov, namenjenih izpopolnjevanju učiteljev temeljnih spretnosti po vsej Evropi. Zavedajo se globalne razsežnosti izzivov, s katerimi se trenutno soočamo, zato podpirajo Globalno zavezništvo za pismenost UNESCO (GAL), ki se mu je nedavno kot pridružena članica priključila tudi mreža EBSN.

Na ACS smo deklaracijo prevedli v slovenščino in vabimo k branju.

Priredila: Nevenka Kocijančič (nevenka.kocijancic@acs.si), ACS