V sredo, 3. aprila, je v organizaciji CMEPIUS, tokrat v vlogi kontaktne točke ekspertov ECVET, potekala delavnica z naslovom Učni izidi v izobraževanju odraslih.

Uvodoma sta udeležence nagovorili sodelavki CMEPIUS, Ana Stanovnik Perčič in Maruša Bajt, ter predstavili osnovne informacije o CMEPIUS ter platformi EPALE, ki je namenjena strokovnemu osebju s področja IO.

Po uvodu smo nadaljevali skupno vsebinsko delo, ki so ga pripravili eksperti ECVET, mag. Tanja Vilič Klenovšek, Aleksandar Lazarević in mag. Brigita Kruder. Udeležencem so predstavili Evropski kreditni sistem v poklicnem in strokovnem izobraževanju ECVET ter jih seznanili s pomenom ustreznega zapisovanja in ocenjevanja učnih izidov v izobraževanju odraslih.

V nadaljevanju so se udeleženci razdelili v dve skupini in nadaljevali s praktičnim delom. Ena od skupin je tako na primeru opisa programa računalništva skušala identificirati in zapisati učne izide, ki jih je bilo mogoče uvrstiti v različne taksonomske stopnje oz. dimenzije spoznavnih (kognitivnih) procesov.

Verjamemo, da je bila delavnica za udeležene koristna in jim bo v pomoč pri pripravi izobraževalnih programov in zanje ustreznem zapisu učnih izidov.

Tovrstno delavnico sodelavci CMEPIUS v sodelovanju z eksperti ECVET organiziramo enkrat letno. Zakaj se je ne bi prihodnje leto udeležili tudi vi?

Maruša Bajt (marusa.bajt@cmepius.si), CMEPIUS

© 2017-2019 Andragoški center Slovenije

Izdajo glasila e-Novičke denarno omogoča Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

ISSN 2591-1325

KOLOFON: Založnik: Andragoški center Slovenije, Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana | Urednica: Ana Peklenik (T: 01 5842 575, E: ana.peklenik@acs.si) | Odgovorna urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik (T: 01 5842 567, E: zvonka.pangerc@acs.si) | Drugi člani uredniškega odbora: mag. Andrej Sotošek, direktor ACS, dr. Tanja Možina, mag. Tanja Vilič Klenovšek in mag. Margerita Zagmajster | Jezikovni pregled: Ana Peklenik | Spletna rešitev: Franci Lajovic | Korektorici: Erika Brenk, mag. Zvonka Pangerc Pahernik | Oblikovanje: Larisa Hercog