Na MOCIS, Centru za izobraževanje odraslih Slovenj Gradec, in VGC Andeški hram smo se spoprijeli z izzivom, kako udeležence animirati, da se tujega jezika učijo na drugačen način. Skozi ves proces smo tako predavatelji kot udeleženci veliko pridobili.

Jezikov so se na daljavo najprej učili udeleženci UTŽO, ki so dobili povezavo do skupne spletne table »Padlet«. To je enostavno spletno orodje, ki omogoča sodelovanje na daljavo. Dostopali so do videoposnetkov, virtualnih nalog, poučnih iger, kvizov in podobnih vsebin, preko katerih so se jezika učili na zabaven in sproščen način.

Za udeležence jezikovnih klepetalnic smo najprej posneli nekaj videoposnetkov z nalogami. Ustvarili smo kanal na Youtubu, kjer so zbrani vsi posnetki VGC Andeški hram.

Kaj hitro smo si upali udeležence povabiti tudi na virtualna srečanja v živo preko aplikacije Zoom. Z vabilom smo jim poslali navodila, kako namestiti program, ves čas pa smo jim nudili tudi podporo preko telefona ali e-pošte. Tedensko se sedaj nemške in angleške klepetalnice udeležuje povprečno po pet udeležencev. Vsebine vključujejo veliko animiranih vsebin, ‘kolo besedi, uganke  ipd.

Na daljavo se učijo tudi udeleženci osnovne šole za odrasle (angleščino) in nekateri udeleženci individualnih tečajev (nemščino). Tudi zanje smo pripravili splete učilnice (Moodle), spletne table (Padlet), animirane vsebine in razlage snovi, posnete s programom OBS. Pri mlajših tečajnikih se je tak način učenja izkazal celo za učinkovitejšega, saj jih animirane vsebine veliko bolj pritegnejo in povečajo njihovo zbranost.

Delo poteka na daljavo, zato se nekaterim skupinam pridružujejo tudi udeleženci iz  drugih občin. Preko spleta torej ni nobenih meja. Vse morebitne tehnične težave lahko premostimo skupaj, na koncu pa nas večina ugotovi, koliko prednosti ima tak način dela. Res sta pomembna le volja in veselje do tujega jezika, tako pa na koncu vedno najdemo pot drug do drugega.

Sabina Zorjan (sabina.zorjan@mocis.si), MOCIS