UPI – LU Žalec je sodoben center za izobraževanje odraslih, vendar smo, podobno kot večina izobraževalnih ustanov v Sloveniji, za uporabo potencialov IKT v izobraževanju potrebovali sociološki moment. Konkretno vzpodbudo. Okoliščine, v katerih je izobraževanje na daljavo edino možno.

Že od leta 2018 si prizadevamo za sistematično in kakovostno uvajanje uporabe digitalnih orodij oziroma kombiniranega učenja, kar je šlo z roko v roki z mednarodnim projektom Erasmus+ Quality Blended Learning. Zato je bil prehod na e-izobraževanje lažji, kot bi bil sicer. Metodo kombiniranega učenja smo v lanskem letu uspešno vpeljevali v izobraževalne programe v okviru projekta ESS Krepitev temeljnih in poklicnih kompetenc v Savinjski regiji 2018–2022 ter jezikovne tečaje, postavili smo spletne učilnice v učnem okolju Moodle ter izvedli delavnice za sodelavce in učitelje. Dlje od tega pa kljub vsemu vloženemu trudu nismo prišli. Do 16. marca letos. Po tem datumu se je vse bliskovito spremenilo. Takoj bo razglasitvi epidemije novega koronavirusa oziroma po zaprtju izobraževalnih ustanov smo na UPI Žalec timsko sklenili, da želimo udeležencem ponuditi možnost izobraževanja na daljavo in jim s tem vsaj malo pomagati, da jim bo čas v izolaciji hitreje minil, da ohranijo svojo ‘učno kondicijo’. Pomembno se nam je zdelo, da izpeljemo šolsko leto, tako da bodo lahko udeleženci opravili predvidene izpite zaključili izobraževanje s splošno ali poklicno maturo oziroma zaključnim izpitom.

Rezultat tega je, da na daljavo izvajamo tako neformalne kot tudi formalne izobraževalne programe ter celo svetovanje in samostojno učenje. Med dejavnostmi za prosti čas pa na daljavo potekata tudi tečaj flamenka in glasbena šola za odrasle. No, pa pojdimo po vrsti.

Tehnologija nas ni povozila. Zaradi tehnologije smo zvozili.

Generaciji 45+ niti novi koronavirus ne more preprečiti, da ne bi nadaljevala s tečajem Uporaba pametnih telefonov. Ravno prav smo se družili na predavanjih na UPI v Žalcu v sklopu programa Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od konca meseca januarja, da smo se dodobra spoznali med sabo. Naučili smo se že marsikaj koristnega, ne samo, kako se pokliče ali pošlje sporočilo. Ob izvrstnem podajanju znanja in pripravi odličnih gradiv našega vrhunskega predavatelja gospoda Andreja Slonjška ter UPI Žalec s srečanji nadaljujemo varno od doma. Z uporabo spletne učilnice in sodobnim načinom komuniciranja – Googlovo mobilno spletno klepetalnico Hangouts se vidimo in slišimo vsak četrtek vsak s svojega doma, bodisi preko računalnika ali preko telefona. Ob res odlično pripravljenem gradivu, ki ga prejemamo na elektronski naslov ali prevzamemo v spletni učilnici, se na daljavo učimo o različnih pripomočkih in nastavitvah, ki nam jih ponujajo naši pametni telefoni, različnih mobilnih aplikacijah in orodjih, pravilni uporabi fotoaparata, sodobnih načinih komuniciranja in še marsičem, kar nam pride zelo prav tako v vsakdanjem življenju kot tudi na poklicni poti. Čas, ko smo doma, več kot koristno porabimo. Toplo priporočam vsem, tako starejšim kot tudi mlajšim, da se udeležijo naslednjega tečaja Uporabe pametnih telefonov – če pa jih bo učil g. Andrej Slonjšak, pa vsekakor dobijo vrhunski paket koristnega znanja in informacij. Naša skupina nestrpno pričakuje četrtek, da se ‘vidimo’, pokažemo, kaj smo naredili, in se naučimo kaj novega. Velika hvala g. Andreju Slonjšku! Srečno!

Klavdija Kač, udeleženka tečaja Uporaba tablic/pametnih telefonov v vsakdanjem življenju

V okviru projekta ESS Krepitev temeljnih in poklicnih kompetenc v Savinjski regiji 2018–2022 je bil prehod na e-izobraževanje nekaj, kar se je zgodilo skoraj kot nekakšen naravni proces. Z vsemi tremi izobraževalnimi programi, ki smo jih v marcu, v trenutku razglasitve epidemije izvajali (Uporaba računalniške in digitalne tehnologije za potrebe poklica, Uporaba pametnih telefonov/tablic v vsakdanjem življenju in UŽU Izzivi podeželja) smo nadaljevali na daljavo. Odločitev je sledila tehtnemu premisleku in pogovorom z učitelji o načinu izvedbe. Preverili smo, ali udeleženci razpolagajo z ustrezno opremo in vsaj minimalnim znanjem. Uporabljamo Arnesove spletne učilnice v učnem okolju Moodle, orodje Teams, ki omogoča virtualna srečanja in sinhrono komunikacijo, ter orodje Google Hangouts. Udeleženci vseh tečajev so e-izobraževanje vzeli kot priložnost za učenje še nečesa novega, kot ‘dobro izkoriščen čas, sedaj ko so doma’ in nič jim ni nerodno, če kdaj kaj ‘zmrzne’, če se kdo ne more ‘priklopiti’ ali če kdo koga po pomoti zbriše iz skupine. Vsi taki pripetljaji so postali anekdote o tem, kako se učimo v času novega koronavirusa.

Maja želim opravljati maturo – kaj pa zdaj?

Z enako vnemo, a bolj zadržano in sistematično, smo se na UPI Žalec lotili izvajanja izobraževanja na daljavo v srednješolskih programih in v programu osnovne šole za odrasle. Pri tem so bili naši vodniki okrožnice MIZŠ ter usmeritve pristojnih institucij (RIC, CPI, ACS), ki so prihajale sproti in nam dajale okvir, kako naj organiziramo delo. Tudi tu smo najprej vzpostavili spletne učilnice v okolju Moodle, v katerih so udeležencem na voljo spletna gradiva in raznolike učne aktivnosti. V želji, da našim udeležencem ponudimo čim bolj kakovostno e-izobraževanje, našim učiteljem pa pomoč in podporo, smo 2. aprila prvič izvedli webinar za učitelje o uporabi spletnih učilnic. Udeležilo se ga je tako 19 učiteljev kot tudi naši organizatorji izobraževanja. Tako velik interes naših učiteljev za učenje in nove oblike dela nas je navdušil, zato smo v nadaljevanju webinarje izvajali tedensko, vsak četrtek popoldne, uvedli pa smo tudi individualne konzultacije za učitelje. Vse skupaj je bilo toliko zanimiveje, ker smo se skupaj učili, delali napake in drug drugega dopolnjevali. Tako smo ustvarili izjemno sodelovalno vzdušje, ki nas je navdajalo z zaupanjem, da nam gre dobro in bomo zmogli. Iz dneva v dan smo postajali bolj kompetentni in samozavestnejši. Spletne aktivnosti se množijo, postajajo kompleksnejše in čedalje bolj osredotočene na udeleženca v IO. Vseeno nas je skrbelo, kako bomo izvedli preverjanje in ocenjevanje. Preden smo tudi v praksi pristopili k temu, smo se med sabo veliko pogovarjali, sodelovali, si izmenjali informacije s sodelavci iz drugih LU, srednjih šol, preverili interes, znanje in tehnične možnosti udeležencev ter se jim v kar največji možni meri prilagodili tudi pri izbiri tehnologije. Ne vemo, kdo je imel večjo tremo ob izvedbi prvega izpita – udeleženci ali učitelj in organizator izobraževanja – in kdo je bil bolj vesel ob prvih uspehih. Zopet se je izkazalo, da sta ključna dobro sodelovanje in iskrena skrb za napredovanje udeleženca.

Svetovanje na daljavo – izziv in priložnost

Če smo bili svetovalci pred časom do izvajanja svetovalne dejavnosti na daljavo skeptični in smo menili, da osebnega stika z IKT ne moremo nadomestiti, smo v času epidemije novega koronavirusa svoje mnenje spremenili. Razlog za to je bila naša velika želja po ohranitvi stika in podpore svetovancem. Zato smo zavihali rokave, se seznanili z usmeritvami pristojnih institucij, zlasti ACS. Preučili smo mnogo gradiv, nato pa pričeli izvajati svetovalno dejavnost na daljavo. Pri obeh, v Svetovalnem središču ISIO in v okviru projekta ESS Svetovanje za zaposlene 2016–2022, smo s svetovanci komunicirali večinoma preko e-pošte in z uporabo različnih programov za pogovore. Kadar smo želeli pristopiti k starejšim svetovancev in tistim, ki so slabše digitalno pismeni, pa smo uporabili kar stari dobri mobilni telefon. Odzivi svetovancev so bili neverjetno pozitivni. Iskreno veseli so bili našega klica, e-sporočila, pravzaprav naše pozornosti in skrbi zanje. Sicer pa smo svetovalci veliko časa namenili samostojnemu razvojnemu in strokovnemu delu, promociji svetovanja v IO (portal Zaznanje.si), spremljanju svetovancev in svetovanju v povezavi s spletnim učenjem, pregledu strokovne literature, pripomočkov, stanja na področju lokalnega gospodarstva ter pripravi na jesenski čas.

E-večgeneracijski center Planet generacij UPI

Projekt VGC Planet generacij UPI naslavlja različne generacije, med katerimi prevladujejo starejši, tisti z manj priložnostmi, ranljive ciljne skupine. Zato bi lahko na hitro presodili, da izobraževanje na daljavo pač ni primerno za tovrstno dejavnost in za te ciljne skupine. Po globljem skupnem premisleku pa smo našli kar nekaj rešitev. Vedeli smo, da mora izobraževanje na daljavo temeljiti na nečem, kar je uporabnikom Večgeneracijskega centra Planet generacij UPI blizu, kar vsakodnevno uporabljajo. Zato se je zdelo socialno omrežje Facebook idealna izbira. Na FB Planet generacij od 16. marca dalje vsak dan objavimo ideje za kuhanje, peko, kaligrafijo, ustvarjanje, raziskovanje, branje … in na ta način skrbimo za vse skupine, tudi za najranljivejše in najbolj osamljene. Slednjim omogočamo individualne razgovore na daljavo na Inštitutu Sensus. Verjamemo namreč, da lahko že pogovor pomaga in zmanjša psihofizične posledice spremenjene rutine, izolacije in negotovosti.

Na FB strani Kulinarika na daljavo Izvajamo tudi kuharski tečaj z Andrejem Slonjškom. Oblikovali smo še zaprto FB skupino Šivilje na daljavo, v kateri se vodja delavnice šivanja vsako sredo dopoldne javlja v živo in skupaj z udeleženci ustvarja nove kreacije.

Tudi male črne oblekice. Kajti skupaj z ustanoviteljico FB strani Šivilje amaterke chat Mojco Čretnik in modno kreatorko Majo Štamol Droljc bomo med vsemi doma sešitimi črnimi oblekicami izbrali 3 najlepše. Predstavljene bodo na jesenski modni reviji našega Planeta generacij z naslovom Srčne ustvarjalke na poti do uspešne zgodbe Maje Štamol Droljc. Z modnimi oblačili in izhodi bomo predstavili, kako iz malega, srčnega, amaterskega, raste veliko in prepoznavno. Prepoznavno, kot je modna ustvarjalka Maja Štamol Droljc, ki je prvi tečaj šivanja opravila prav na UPI – LU Žalec.

Bo IO odslej drugačno?

Ne glede na to, ali spadate med »tradicionaliste«, ki si izobraževanja in svetovanja ne morejo predstavljati brez osebnega stika, ali med tiste, ki v izobraževanju na daljavo slutijo prihodnost, ste v tem času najverjetneje veseli, da nam je na voljo tehnologija. Ja, ima svoje slabosti, a tudi številne prednosti. Izkazala se je predvsem kot močno orodje, kot most med izobraževalci, svetovalci, udeleženci, svetovanci.

Maloštevilni, a izjemno angažirani kolektiv UPI je bil sprva zelo negotov, tako kot pač tudi drugi izobraževalci (odraslih) v Sloveniji. Vedeli pa smo, da moramo takoj zavihati rokave, se preseliti iz predavalnic v digitalno okolje in nadaljevati svoje poslanstvo – izvajati kakovostno izobraževanje in svetovanje – po drugi poti naprej. Razumljivo je, da smo morali novi način dela najprej usvojiti zaposleni na UPI, saj je bilo treba izdelati protokole, navodila in usmeritve, šele potem smo lahko k izobraževanju na daljavo pritegnili in zanj navdušili naše odlične učitelje. Menimo, da smo skupaj tako naredili največ, kar smo lahko, v zelo kratkem času, ki nam je bil na voljo. Vsekakor pa zdaj lahko zatrdimo, da za kakovostno izvedbo izobraževanja na daljavo v prvi vrsti potrebujemo veliko lastnega študijskega dela in učenja, preučevanja in prilagajanja gradiv, študij primerov dobrih praks, strokovnih pogovorov in razprav, vsakodnevnih usklajevanj tako med zaposlenimi kot tudi z učitelji. Na UPI – LU Žalec smo bili v izvajanje izobraževanja na daljavo vključeni vsi – vodstvo, strokovni delavci in učitelji. Učili smo se spotoma. Vseživljenjsko. Naučili smo se veliko – teorije in prakse. V času skupnega učenja smo se drug z drugim in učitelji še močneje povezali. Okrepili smo zavedanje, da je pri izvajanju IO pomemben vsak člen, hkrati pa vemo, da nam brez naših učiteljev, ki so se izkazali kot izjemno sodelovalni, zavzeti, motivirani in odprti za učenje, ne bi uspelo.

Sodelavci UPI, skupaj z učitelji, iz tega zahtevnega obdobja stopamo z novo pridobljenim znanjem, okrepljenimi digitalnimi kompetencami in konkretnimi izkušnjami izobraževanja in svetovanja na daljavo. Naredili smo pomemben korak – dva – tri. Verjamemo, da bodo tem začetkom sledili še številni. V novo izobraževalno sezono zato zremo z optimizmom, kajti izobraževanje na daljavo odraslim udeležencem odpira številne nove možnosti in priložnosti. Naše poslanstvo je, da jim to omogočimo.

Biserka Neuholt Hlastec (biserka.neuholt@upi.si), UPI – LU Žalec