Nekaj zaposlenih z ACS, ki delamo na področju kakovosti, se je 28. avgusta udeležilo zaključne konference Skupaj gradimo kakovost, ki jo je na Brdu pri Kranju organizirala Šola za ravnatelje. Na dogodku je bila predstavljena nova zbirka Kakovost v vrtcih in šolah, ki je nastala v programu Vzpostavitev, dopolnitev in pilotni preizkus modela ugotavljanja in zagotavljanja kakovosti na področju vzgoje in izobraževanja. V konzorcijskem partnerstvu so sodelovali Šola za ravnatelje, ZRSŠ, CPI, Državni izpitni center ter 32 vrtcev, osnovnih in srednjih šol.

Minister dr. Jernej Pikalo je v nagovoru poudaril pomen razvijanja kakovosti v vzgoji in izobraževanju. Izpostavil je, da je v naslednji fazi projekt treba implementirati. V nadaljevanju je dr. Mateja Brejc sistematično, z vsebinskega in inštrumentalnega vidika predstavila zbirko Kakovost v vrtcih in šolah. Konkretne primere dobrih praks, npr. dosežke na področju kakovosti, nove postopke in druge novosti, ki so jih razvili ali vpeljali vključeni vrtci in šole med sodelovanjem v konzorcijskem partnerstvu, so obravnavala manjša omizja.

V popoldanskem delu smo prisluhnili zanimivemu pogovoru o možnostih sodelovanja med različnimi deležniki za razvoj kakovosti v vrtcih in šolah. V konzorcijskem partnerstvu ACS sicer ni sodeloval, vendar smo ves čas vsebinsko spremljali razvoj nove zbirke. Zato je bila k sodelovanju na konferenci povabljena tudi naša sodelavka dr. Tanja Možina.

Kot predstavnica nacionalnega javnega zavoda za izobraževanje odraslih je uvodoma poudarila, da se mora izobraževanje odraslih še vedno boriti za ustrezen položaj v sistemu vzgoje in izobraževanja v Sloveniji, da bi se ga razumelo kot enakovredni del. Na vprašanje o načinih za uspešno povezovanje različnih sistemov kakovosti, priložnostih za sodelovanje in skupni sistemski razvoj je odvrnila, da je prvi korak že narejen. V zbirki je namreč naveden odstavek, da zbirka kazalnikov velja tudi za izobraževanje odraslih (z upoštevanjem specifik, kazalnikov in področij, ki so bila na tem področju že razvita). V kontekstu sistemskega razmišljanja je spomnila na dokument iz leta 2017, ko je bil pripravljen prvi osnutek Nacionalnega okvira za ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v VIZ.

Predlagala je dogovor o nekaterih odprtih vprašanjih v tem dokumentu (poročanju šol, obdobjih samoevalvacijskih poročil ipd.) na nacionalni ravni in uskladitev rešitev z nacionalno področno zakonodajo. Njena druga pobuda se nanaša na uresničitev že omenjenega odstavka iz zbirke. V sedmem zvezku bi bilo mogoče prikazati, kako zbirko Kakovost v vrtcih in šolah uporabljati tudi v izobraževanju odraslih ter z njo povezati »naše« kazalnike kakovosti. Ob koncu svojega prispevka je izpostavila, da morajo z vidika šol spremljanje in razvijanje kakovosti izobraževanja ter razvijanje notranjih sistemov kakovosti šol ostati raznovrstni. Poudarila pa je, da morajo vsa prizadevanja temeljiti na jasnem nacionalnem okviru na sistemski ravni.

Jasmina Orešnik Cunja (jasmina.oresnik.cunja@acs.si), ACS