Svetovalno središče Novo mesto se je 1. oktobra 2019 v Cankarjevem domu udeležilo že 19. F3ŽO. Gre za edinstveno prireditev za starejše v Sloveniji, prostor povezovanja, izmenjave idej in ustvarjanja, posvečen aktivnemu staranju, izboljšanju kakovosti življenja starejših in uresničevanju solidarnosti med generacijami.

V vozlišču pevskih in plesnih nastopov, brezplačnih izobraževalnih dogodkov, delavnic in strokovnih razprav se je s svojo stojnico predstavilo tudi Svetovalno središče Novo mesto. V svetovalnem kotičku sva svetovalki obiskovalce informirali, kako najti svojo pot do novega znanja, in predstavili različne brezplačne aktivnosti za vse, ki se želijo izobraževati in učiti. Glavni namen je bil promocija informiranja in svetovanja v IO znotraj dejavnosti Svetovalnega središča Novo mesto in projekta Dejavnost informiranja in svetovanja ter ugotavljanja in vrednotenja neformalno pridobljenega znanja od 2016 do 2022. Svetovalke smo pripravile različne informacije o dejavnostih vključevanja v različne oblike izobraževanj za brezposelne, iskalce zaposlitve, zaposlene, prostovoljce in druge ciljne skupine. Ponujale smo uporabna znanja za izboljšanje zaposlitvenih možnosti, zaposlenim pa zanimive vsebine za nadaljnji razvoj kariere.

Mimoidoči so z metodo možganske nevihte razmišljali o vprašanjih, »kaj za posameznika pomeni učenje« in »zakaj menijo, da mora ostati zanimanje za učenje«. Izrazili so svoje poglede na učenje in namenili pozornost naravi učenja z različnih perspektiv. Tudi njihovo mnenje je, da se učimo celo življenje in s tem gradimo učinkovito inovativno učno okolje, ne glede na starost, da se z učenjem učimo ustvarjati, obdelovati in razvrščati informacije. Nekateri pravijo, da nam novo znanje omogoča kritično razmišljati in s tem širiti pogled na svet, ostajati prilagodljivi za nove informacije. Drugi so prepričani, da novo znanje krepi zmožnost prepoznavati oziroma reševati probleme, da z znanjem pridemo do poklica in si pridobimo izobrazbo.

Ana Marija Blažič (anamarija.blazic@ric-nm.si), RIC Novo mesto