V sredo, 23. septembra, je bila 105. seja SSIO.

Prva točka dnevnega reda (vabilo) je bila namenjena konstituiranju Sveta. Člani, ki jih je imenovala Vlada RS na 70. dopisni seji dne 27. julija 2020, so: dr. Sonja Kump, predsednica, Suzana Kljun, Bojana Sever, Sanja Lebar Trojar, mag. Jasna Kržin Stepišnik, Gregor Sepaher, dr. Borut Mikulec, dr. Matej Forjan, Sonja Mlinarič, dr. Robert Kaše, mag. Brigita Kruder, Irena Kuntarič Hribar, Eva Mermolja, mag. Staša Baloh Plahutnik in Marjeta Gašperšič.

V nadaljevanju so imenovali člane delovnih komisij. V Komisijo za obravnavo strateških vprašanj so imenovani: mag. Brigita Kruder, predsednica, dr. Matej Forjan, dr. Robert Kaše, dr. Borut Mikulec, Irena Kuntarič Hribar, mag. Andrej Sotošek, Sanja Leban Trojar, Olga Drofenik, Ema Perme in mag. Staša Baloh Plahutnik. Komisija  za programe za pridobitev izobrazbe ima naslednje člane: dr. Tanja Možina, predsednica, mag. Jasna Kržin Stepišnik, Marjeta  Gašperič, Gregor Sepaher in mag. Staša Baloh Plahutnik. Komisijo za druge javnoveljavne izobraževalne programe za odrasle sestavljajo: mag. Ester Možina, predsednica, Suzana Kljun, Eva Mermolja, Bojana Sever in Natalija Žalec. V Komisijo za učbenike in učila za odrasle pa so imenovani: dr. Marko Radovan, predsednik, dr. Nives Ličen, Sonja Mlinarič in Ema Perme. Mandat predsednikov in članov komisij traja tri leta, in sicer do 27. julija 2023.

Člani SSIO so se v nadaljevanju seje posvetili obravnavi treh dokumentov, in sicer: Letnega maturitetnega poročila o poklicni maturi 2019,  Poročila o delu na področju mojstrskih izpitov v letu 2019 ter Poročila o delu Sveta za kakovost in evalvacije za leto 2019.

Priredila: Nevenka Kocijančič (nevenka.kocijancic@acs.si), ACS