Sredi marca se je vsem prebivalcem Slovenije in širše okolice življenje in delo korenito spremenilo. Znašli smo se v neznanih razmerah, saj so se vse izobraževalne ustanove zaprle, delo pa se je preselilo na domače lokacije. Tako je tudi s svetovalno dejavnostjo v IO. Svetovanje, niti osebno niti v podjetjih, naenkrat ni bilo več možno, svetovalci so delo začeli opravljati na daljavo.

Sodelavci Središča za svetovanje in vrednotenje na ACS smo nadaljevali s podporo svetovalcem dejavnosti ISIO in Svetovanja za zaposlene. Že prvi teden dela od doma smo oblikovali predloge za delo središč ISIO na daljavo. Svetovalcem smo priporočili razvojne strokovne aktivnosti, ki jih lahko izvajajo v času, ko neposredni osebni stik ni mogoč. V podporo so jim tudi strokovna gradiva, zbrana na Knjižni polici na spletni strani ISIO. Kmalu se je izkazalo, da bo delo od doma trajalo dlje časa, zato smo svetovalce spodbudili k organiziranju in izvajanju svetovanja na daljavo. To se razlikuje od osebnega svetovanja, pa naj bo po telefonu ali preko spleta.

Na ACS smo že leta 2017 strokovno presodili, da je prišel čas, ko bo tudi v svetovalni dejavnosti v IO več potreb po svetovanju preko sodobnih medijev. Pripravili smo gradivo Svetovalna dejavnost prek sodobnih medijev. V praksi v naslednjih dveh letih ni bilo pogosto uporabljeno, izkazalo pa se je, da je zdaj pravi čas, ko bodo tako svetovalci kot tudi svetovanci posegli po njem. Čas epidemije namreč mnogi odrasli lahko izkoristijo za samostojno ali organizirano izobraževanje in učenje na daljavo. Prav je, da so jim svetovalci v podporo pri izbiri in odločanju za to. Nekateri odrasli bodo čas izkoristili za razmislek o nadaljnjem izobraževanju, povezanem z razvojem kariere. Tudi pri tem jih lahko podprejo svetovalci v IO.

Sodelavci ACS svetovalcem tedensko pošiljamo novice, v katerih jim v branje ponujamo nekaj za strokovni razvoj (npr. spoznavanje novih strokovnih gradiv in orodij za vrednotenje ključnih kompetenc), uporabne povezave za svetovanje in izobraževanje na daljavo, priporočila za animacijo in motiviranje odraslih za vključevanje in druge novosti v svetovalni dejavnosti v IO ter širše. Hkrati vabimo vse naslovnike, da svoja gradiva, znanje, novice delijo z ostalimi svetovalci. Razmere, v katerih smo se znašli, želimo izkoristiti tudi za krepitev stikov med svetovalci. Nekateri so se med seboj povezali tudi preko aplikacije Zoom. Po tej poti izmenjujejo izkušnje in primere dobrih praks o svetovalni dejavnosti na daljavo.

Sodelavci v projektu Svetovanje za zaposlene smo svetovalce povabili k testiranju novih svetovalnih pripomočkov, na primer pripomočkov iz zbirke Svetovanje za razvoj kariere, ki je nastala v letu 2019, ter Vprašalnikov in smernic za vrednotenje ključne kompetence kulturna zavest in izražanje. Po predlogi Priloge Europass Digitalne kompetence – Samoocenjevalna lestvica smo v tem letu pripravili elektronski vprašalnik za vrednotenje digitalne kompetence. Poleg e-vprašalnika smo pripravili tudi Pripomoček za pripravo mnenja in povratne informacije v postopku vrednotenja digitalne kompetence. Dodali smo usmeritve za njihovo pripravo po izvedenem postopku vrednotenja. Tako e-vprašalnik  kot ta Pripomoček je skupina svetovalcev že testirala in nam posredovala ugodne povratne informacije.

Vse svetovalce v projektu Svetovanje za zaposlene smo povabili k sodelovanju v spletni anketi o rezultatih in učinkih svetovalne dejavnosti. Pridobljene podatke bomo upoštevali pri nadaljnjem razvojnem delu. Konzorcije oziroma vse izvajalske organizacije v projektu smo povabili tudi k posredovanju svojih promocijskih gradiv, predvsem aktualnih izjav svetovalcev in delodajalcev, ki smo jih vključili na portal Za znanje. Slednjega smo nadgradili in osvežili, dodali smo slikovna in video gradiva z motivacijskim nabojem. Tako zaposlene kot delodajalce vabimo, da čas epidemije izkoristijo tudi za načrtovanje izobraževanja, pri čemer imajo podporo svetovalcev iz 15 konzorcijev po celi Sloveniji. V obdobju 2016–2019 je bilo v svetovanje vključenih 14.660 zaposlenih (od načrtovanih 20.000 do marca 2022) in tudi v času od sredine marca do konca aprila jih je bilo nekaj vključenih v svetovanje na daljavo.

Vseskozi pa smo sodelavci na ACS vsem svetovalcem na voljo tako po elektronski pošti kot tudi po telefonu.

Tudi ko se bomo vrnili v svoje pisarne, svetovalna središča in učilnice, naše delo ne bo takšno, kot smo ga bili vajeni. Zato razmišljamo o razvoju strokovne podpore svetovalcem v drugačnih razmerah. Nastaja nadaljevanje gradiva o možnostih svetovanja preko spleta. Zavedamo se namreč, da bo v prihodnje poleg osebnega svetovanja, tako individualnega kot skupinskega, vse več potreb tudi po svetovanju na daljavo. Ob tem se pripravljamo tudi na izvedbo izobraževanj za svetovalce v drugačnih oblikah. Pripravljamo videodelavnice in izobraževanja, torej gre za drugačne tehnične, organizacijske in vsebinske priprave.

Vsekakor so pred nami novi izzivi, ki se jih kar uspešno lotevamo, tako pri svetovalnem in izobraževalnem delu z odraslimi kot tudi pri strokovnem in razvojnem delu v podporo svetovalcem. Delo na daljavo je zanimiva izkušnja. Podrobno smo spoznali tako njegove prednosti kot slabosti. Koristi bomo gotovo lažje in prej prenesli v prakso, saj se bo tudi svetovalna dejavnost razvijala v skladu s trendi informacijske tehnologije.

Svetovalci središč nadaljujejo s svetovalno dejavnostjo, kar kažejo tudi podatki o izvedenih svetovanjih. Odrasle vabijo na drugačen način, po spletu, z različnimi spletnimi in digitalnimi dogodki. Čas pa so izkoristili tudi za načrtovanje dela, animacijo in promocijo dejavnosti. Kako so središča delovala v preteklih tednih, je predstavljeno v prispevkih svetovalcev središč ISIO Jasmine Kolbezen iz Središča ISIO Pokolpje ter Janje Bartelj iz Svetovalnega središča Koroška. V naslednjih Novičkah pa bosta izkušnje svetovanja na daljavo in sodelovanja s podjetji predstavila svetovalca Maja Rotar iz JZ Cene Štupar in Alojz Sraka iz Središča ISIO Murska Sobota. Vse imenovane organizacije so partnerji v projektu Svetovanje v izobraževanju odraslih 2016–2022 v različnih slovenskih regijah.

Mag. Andreja Dobrovoljc (andreja.dobrovoljc@acs.si) in Urška Pavlič (urska.pavlic@acs.si), ACS