»Vse močnejše je spoznanje, da delujemo ograjeni v lastnih usmeritvah politik, ki jih je treba razgraditi in graditi na povezovanju ukrepov, finančnih mehanizmov, da bomo razvijali in izvajali prave ter kakovostne programe za odrasle v Sloveniji,« poudarja nacionalna koordinatorica Strategije spretnosti za Slovenijo, Ema Perme z MIZŠ.

Poročilu o oceni stanja spretnosti Slovenije OECD 2017, ki je opredelilo devet izzivov na področju spretnosti, oblikovanih na osnovi podatkov raziskav PIAAC in drugih študij ter procesov sodelovanja politik in deležnikov, sledi faza akcijskega načrtovanja Strategije spretnosti za Slovenijo. V ta namen je MIZŠ skupaj z OECD 27. in 28. marca pripravilo dvodnevno srečanje o upravljanju izobraževanja odraslih, kjer smo želeli ugotoviti, kako lahko ministrstva, občine, socialni partnerji in drugi skupaj bolje delujemo za izboljšanje delovanja skupnih in povezanih mehanizmov za spodbujanje in kreiranje prostora učenja, izobraževanja in usposabljanja za krepitev spretnosti odraslih.

Na srečanju, ki so se ga udeležili predstavniki sodelujočih ministrstev in približno 50 deležnikov ter socialnih partnerjev, smo razpravljali tudi sodelavci ACS. Mag. Peter Beltram je predstavil pregled slovenskega izobraževalnega sistema za odrasle. Med razpravo na medministrski ravni smo ugotavljali, katere skupne točke in področja dela imamo, katera so odprta in nedorečena vprašanja pri oblikovanju zakonodaje, kakšno in koliko pristojnosti in moči za odločanje imajo obstoječa telesa in sveti, v katerih sodelujejo predstavniki ministrstev, gospodarstva, sindikatov, razvojnih inštitucij, izvajalcev ter drugih. Udeleženci smo bili enotnega mnenja, da je v ospredju povezovanje, usklajevanje pogledov, poenotenje razumevanja, tudi širjenje prepričanj o znanju, učenju, delu kot vrednoti za državljane RS. Utrinke z dogodka si lahko ogledate tukaj.

V oktobru 2018 pričakujemo priporočila za izboljšave pri nadaljnjem oblikovanju sodelovanja na ravni upravljanja IO v Sloveniji. Do takrat bomo skupaj opravili še kar nekaj procesnih aktivnosti, med katerimi so tudi majska srečanja in julijska delavnica z različnimi deležniki in oblikovalci politik na nacionalni in lokalni ravni.

Mateja Pečar (mateja.pecar@acs.si), ACS, in Ema Perme (ema.perme@gov.si), MIZŠ