Konec leta 2018 smo na ACS izdali znanstveno monografijo Spretnosti odraslih, ki jo je uredila dr. Petra Javrh. 14 raznorodnih člankov prinaša nov in poglobljen razmislek o rezultatih raziskave, ki so jih člani raziskovale skupine PIAAC predstavili v tematskih študijah. K sodelovanju pri pripravi publikacije smo povabili tudi nekatere druge avtorje, ki so o rezultatih raziskave razmišljali iz čisto novih zornih kotov.

Monografsko publikacijo sta recenzijsko ovrednotili dr. Nives Ličen in dr. Katarina Popović, slednja med drugim z zanimivo izjavo: »Glede na to, da je OECD eden ključnih deležnikov pri oblikovanju svetovne politike izobraževanja odraslih, ki pa ne razpolaga s klasičnimi in formalnimi načini vpeljevanja in prenašanja svojih politik, sta raziskavi PISA in PIAAC postali poglavitna instrumenta OECD-jeve ‘mehke moči’ in poglavitna usmerjevalca številnih nacionalnih izobraževalnih politik, zato lahko trdimo, da sta PISA in PIAAC ‘dobri slugi, a slaba gospodarja’. Pomen te monografije je v tem, da rezultatov raziskave PIAAC ne absolutizira, ampak jih na zgleden način daje v službo razvoja družbe, izobraževalnega sistema, andragoške stroke in znanosti pa tudi v službo razvoja in napredka tako skupnosti kot posameznika.«

V Knjižnici ACS je na voljo tiskana, v naši digitalni bralnici pa elektronska različica.

Mag. Estera Možina (estera.mozina@acs.si), ACS

© 2017-2019 Andragoški center Slovenije

Izdajo glasila e-Novičke denarno omogoča Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

ISSN 2591-1325

KOLOFON: Založnik: Andragoški center Slovenije, Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana | Urednica: Ana Peklenik (T: 01 5842 575, E: ana.peklenik@acs.si) | Odgovorna urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik (T: 01 5842 567, E: zvonka.pangerc@acs.si) | Drugi člani uredniškega odbora: mag. Andrej Sotošek, direktor ACS, dr. Tanja Možina, mag. Tanja Vilič Klenovšek in mag. Margerita Zagmajster | Jezikovni pregled: Ana Peklenik | Spletna rešitev: Franci Lajovic | Korektorici: Erika Brenk, mag. Zvonka Pangerc Pahernik | Oblikovanje: Larisa Hercog