Konec leta 2018 smo na ACS izdali znanstveno monografijo Spretnosti odraslih, ki jo je uredila dr. Petra Javrh. 14 raznorodnih člankov prinaša nov in poglobljen razmislek o rezultatih raziskave, ki so jih člani raziskovale skupine PIAAC predstavili v tematskih študijah. K sodelovanju pri pripravi publikacije smo povabili tudi nekatere druge avtorje, ki so o rezultatih raziskave razmišljali iz čisto novih zornih kotov.

Monografsko publikacijo sta recenzijsko ovrednotili dr. Nives Ličen in dr. Katarina Popović, slednja med drugim z zanimivo izjavo: »Glede na to, da je OECD eden ključnih deležnikov pri oblikovanju svetovne politike izobraževanja odraslih, ki pa ne razpolaga s klasičnimi in formalnimi načini vpeljevanja in prenašanja svojih politik, sta raziskavi PISA in PIAAC postali poglavitna instrumenta OECD-jeve ‘mehke moči’ in poglavitna usmerjevalca številnih nacionalnih izobraževalnih politik, zato lahko trdimo, da sta PISA in PIAAC ‘dobri slugi, a slaba gospodarja’. Pomen te monografije je v tem, da rezultatov raziskave PIAAC ne absolutizira, ampak jih na zgleden način daje v službo razvoja družbe, izobraževalnega sistema, andragoške stroke in znanosti pa tudi v službo razvoja in napredka tako skupnosti kot posameznika.«

V Knjižnici ACS je na voljo tiskana, v naši digitalni bralnici pa elektronska različica.

Mag. Estera Možina (estera.mozina@acs.si), ACS