Usposabljanje? Nič novega, boste dejali, kajti mreža SUTŽO že 36 let usposablja tiste, ki vodijo posamezne univerze, njihove mentorje, prostovoljne animatorje in druge v lokalnem okolju. Nastala je vrsta strokovnih in znanstvenih publikacij, učnih gradiv, publikacija Mentor in znanje, ki nagovarja mentorje in njihove dileme. Ob finančni podpori MIZŠ smo začeli graditi še spletno učno platformo. K tej odločitvi so pripomogle tudi mednarodne konference, posveti, festival znanja in kulture starejših, ki smo jih vodili, pa tudi evropski projekti, katerih člani smo (bili). Pri svojem delu razvijamo vizualno pismenost (v današnjem svetu podob je nujno potrebna!), snemamo igrane in dokumentarne filme, uporabljamo nove aplikacije (CANVA, Storybird, Kahoot, Story Jumper), snemamo webinarje, se učimo računalniškega programiranja. Poudarjamo nujnost digitalnega usposabljanja mentorjev, ki spodbuja rabo digitalnih orodij v izobraževanju starejših.

Spletna učna platforma je dosegljiva na našem kanalu na Youtube. Prva predavanja so pripravili prof. dr. Marko Radovan, prof. dr. Nives Ličen, terapevtka in mentorica Slavica Ravnik, prof. dr. Ana Krajnc. Spletne nastope spremlja tudi pisno gradivo.

Dušana Findeisen (dusanafindeisen1@gmail.com), SUTŽO