Ministrstvo za javno upravo je pripravilo poročilo o prostovoljstvu za leto 2018. 244.304 prostovoljcev je opravilo 9,903.798 ur prostovoljskega dela. Skupno število prostovoljcev je glede na leto 2017 upadlo, povečalo pa se je število opravljenih prostovoljskih ur. Največ (dve tretjini) časa so prostovoljci opravljali socialne dejavnosti. Nekaj več kot desetino ur so porabili za vzgojo in izobraževanje, po 5 odstotkov pa na področju kulture in športa.

Med 162 organizacijami s prostovoljskim programom, ki so bile v letu 2018 vpisane v vpisnik, so tudi ljudske univerze in Posoški razvojni center.

Vrednost opravljenega dela je 98,356.373 evrov. To je bogat prispevek prostovoljcev k splošni družbeni blaginji v Republiki Sloveniji.

Podrobni podatki so navedeni na spletni strani spletni strani Filantropije.

Priredila: Nevenka Kocijančič (nevenka.kocijancic@acs.si), ACS

© 2017-2019 Andragoški center Slovenije

Izdajo glasila e-Novičke denarno omogoča Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

ISSN 2591-1325

KOLOFON: Založnik: Andragoški center Slovenije, Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana | Urednica: Ana Peklenik (T: 01 5842 575, E: ana.peklenik@acs.si) | Odgovorna urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik (T: 01 5842 567, E: zvonka.pangerc@acs.si) | Drugi člani uredniškega odbora: mag. Andrej Sotošek, direktor ACS, dr. Tanja Možina, mag. Tanja Vilič Klenovšek in mag. Margerita Zagmajster | Jezikovni pregled: Ana Peklenik | Spletna rešitev: Franci Lajovic | Korektorici: Erika Brenk, mag. Zvonka Pangerc Pahernik | Oblikovanje: Larisa Hercog