Ministrstvo za javno upravo je pripravilo poročilo o prostovoljstvu za leto 2018. 244.304 prostovoljcev je opravilo 9,903.798 ur prostovoljskega dela. Skupno število prostovoljcev je glede na leto 2017 upadlo, povečalo pa se je število opravljenih prostovoljskih ur. Največ (dve tretjini) časa so prostovoljci opravljali socialne dejavnosti. Nekaj več kot desetino ur so porabili za vzgojo in izobraževanje, po 5 odstotkov pa na področju kulture in športa.

Med 162 organizacijami s prostovoljskim programom, ki so bile v letu 2018 vpisane v vpisnik, so tudi ljudske univerze in Posoški razvojni center.

Vrednost opravljenega dela je 98,356.373 evrov. To je bogat prispevek prostovoljcev k splošni družbeni blaginji v Republiki Sloveniji.

Podrobni podatki so navedeni na spletni strani spletni strani Filantropije.

Priredila: Nevenka Kocijančič (nevenka.kocijancic@acs.si), ACS