V času hitrih sprememb, pri dnevnem uvajanju novosti in srečevanju z izzivi se je vedno dobro opreti na zanesljive vire informacij. Sindikalna akademija poleg novih znanj prinaša tudi nova poznanstva, izmenjave izkušenj in dobrih praks, ideje in nasvete, ki vam bodo v pomoč in korist.

ZSSS je v septembru začela nov sklop izobraževanj, imenovan Sindikalna akademija. Prinaša različne teme iz šestih vsebinskih sklopov: sindikalnega vodenja, organiziranja delavcev, prava, ekonomije, sociale ter varstva in zdravja pri delu. Uporabna znanja posredujejo izkušeni predavatelji.

Udeleženci preteklih predavanj se radi vračajo in prisluhnejo novim vsebinam. Na srečanjih se pogovorijo o morebitnih nastalih problemih in izzivih pri sindikalnem delu v podjetjih ali organizacijah. Vsakokrat pa smo veseli novih obrazov, tudi nečlanov sindikata. Naša izobraževanja običajno potekajo ob četrtkih v dopoldanskem času. V jesenski polovici leta se bomo srečevali na štirih lokacijah: v Ljubljani, Novi Gorici, Celju in Škofji Loki.

Obvestila, vezana na izobraževanja, so objavljena na spletni strani, kjer so tudi navodila za prijavo na posamezno srečanje. Obveščamo tudi preko e-novic, objav v Delavski enotnosti,  e-sporočil. Vsa vprašanja in predloge, povezane z vsebinami in termini Sindikalne akademije, lahko pošljete po elektronski pošti.

Na vsak seminar se je treba predhodno prijaviti. Prijavnice so skupaj z razpisom in urnikom seminarja objavljene v Koledarju dogodkov. Svoj interes za prijavo lahko sporočite po e-pošti, odgovorili vam bomo s prijavnico. Lahko se prijavite tudi po telefonu: 01 43 41 236 (Vesna).

Kotizacija

Kotizacija za posamezni seminar znaša 45 € za člane in 90 € za nečlane. Če je iz utemeljenih razlogov ne morete plačati, radi pa bi se udeležili seminarja Sindikalne akademije, nas obvestite po e-pošti.

Maruša Malnarič (marusa.malnaric@sindikat-zsss.si), ZSSS

© 2017-2020 Andragoški center Slovenije

Izdajo glasila e-Novičke denarno omogoča Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

ISSN 2591-1325

KOLOFON: Založnik: Andragoški center Slovenije, Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana | Urednica: Ana Peklenik (T: 01 5842 575, E: ana.peklenik@acs.si) | Odgovorna urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik (T: 01 5842 567, E: zvonka.pangerc@acs.si) | Drugi člani uredniškega odbora: mag. Andrej Sotošek, direktor ACS, dr. Tanja Možina, mag. Tanja Vilič Klenovšek in mag. Margerita Zagmajster | Jezikovni pregled: Ana Peklenik | Spletna rešitev: Franci Lajovic | Korektorici: Erika Brenk, mag. Zvonka Pangerc Pahernik | Oblikovanje: Larisa Hercog