ACS je med 11. in 15. novembrom gostil 20-člansko delegacijo iz BiH. Udeleženci so večinoma zaposleni na kantonalnih ministrstvih BiH, trije delajo na Inštitutu za mednarodno sodelovanje nemškega združenja za izobraževanje odraslih – Uradu za BiH. Na 3-dnevnem študijskem obisku smo največ pozornosti namenili vprašanjem implementacije slovenskega Zakona o izobraževanju odraslih v prakso, financiranju izobraževanja odraslih v Sloveniji ter predstavitvi dobrih praks na tem področju (program).

Gostje so prvi dan preživeli v Črnomlju.  Zavod za izobraževanje in kulturo – ZIK Črnomelj je skupaj z ZLUS organiziral strokovno srečanje Dolgožive ljudske univerze.

 

Na njem so se srečali predstavniki MIZŠ, županje in župani občin ter direktorice in direktorji slovenskih ljudskih univerz. S srečanjem smo obeležili praznovanje 60-letnice organiziranega IO v Sloveniji. Večino časa smo udeleženci posvetili panelni razpravi o sodelovanju ljudskih univerz z lokalnimi skupnostmi v luči normativnih sprememb v IO.

Gostje iz BiH so si ogledali tudi spremljevalni program srečanja: predstavitev delovanja študijskih krožkov v Beli krajini, s katero so obeležili 25-letnico delovanja, in razstavo likovne skupine Ivanjščice z naslovom Harmonija barv.

V popoldanskem času jim je mag. Nada Žagar, direktorica ZIK Črnomelj, predstavila sodelovanje organizacij za IO v lokalnem okolju v duhu nove področne zakonodaje. Goste so zanimali predvsem posamezni členi Zakona o izobraževanju odraslih (2018), ki urejajo financiranje, in definiranje javne službe oziroma mreže.

Utrinke s strokovnega srečanja Dolgožive ljudske univerze bodo zapisali organizatorji dogodka iz Črnomlja in jih boste lahko prebrali v decembrski številki e-Novičk.

Nevenka Kocijančič (nevenka.kocijancic@acs.si), ACS