Predstavnice ožjega tima PIAAC z ACS mag. Estera Možina, dr. Petra Javrh in mag. Jasmina Mirčeva smo se 28. in 29. januarja 2020 udeležile 6. Mednarodne konference o kompetencah odraslih PIAAC v Rimu. Organizirali so jo OECD, ANPAL pri italijanskem Ministrstvu za delo in socialno politiko in INAPP. Dogodka so se udeležili predstavniki 30 držav. Prikazani so bili izbrani podatki raziskave PIAAC, osvetljen je bil vpliv ugotovitev te raziskave na načrtovanje razvojnih politik v državah.

Konferenco je odprl Andreas Schleicher, direktor direktorata za izobraževanje in spretnosti  ter svetovalec za izobraževalne politike pri OECD. Razmišljanje o tem, kako pripraviti delovno silo, da se sooči z izzivi sodobne tehnologije, in pomenu učenja v vsakdanjem okolju je podkrepil na svoj inovativni način.

V času dvodnevnega dogodka so vabljeni strokovnjaki predstavili izbrane ugotovitve, pridobljene iz analiz podatkov PIAAC. Teme so bile zanimive: merjenje kognitivnih in nekognitivnih spretnosti na trgu dela (Daniele Checchi), razmerje med dosežki in zdravjem (Justin Rodgers), spretnostmi in kakovostjo dela učiteljev (Ana Hidalgo-Cabrillana) ter spretnosti in razlike med spoloma po primerjalnih podatkih PISA/PIAAC (Francesca Borgonovi). Leyla Mohadjer je predstavila ocene spretnosti za manjše geografske enote na primeru regije. Camilla Michelleta je  na primeru svoje ustanove prikazala uporabnost inštrumenta SVOS, ki temelji na metodologiji in populacijskih ocenah PIAAC ter omogoča nacionalno in mednarodno primerjavo podatkov, pridobljenih s to raziskavo.

Pred začetkom konference se je sestal odbor držav, ki bodo sodelovale v drugem krogu Mednarodne raziskave o kompetencah odraslih PIAAC. Ta bo potekala med letoma 2018 in 2023, vključilo se bo več kot 30 držav: Avstralija, Avstrija, Belgija, Čile, Hrvaška, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Nemčija, Madžarska, Irska, Izrael, Italija, Japonska, Kanada, Koreja, Latvija, Nizozemska, Nova Zelandija, Norveška, Poljska in Portugalska. Podatke bodo pridobivali v letih 2021 in 2022, prvi rezultati bodo na voljo leta 2023.

Predstavnice raziskovalnega tima PIAAC Slovenija smo dobile dragocene informacije od predstavnikov tistih držav, ki so že uporabljale inštrument za individualno testiranje SVOS. To je velikega pomena za osrednjo razvojno aktivnost projekta Vpeljava inštrumenta SVOS in vzpostavitev nacionalne točke, ki jo ACS načrtuje v tem letu.

Mag. Jasmina Mirčeva (jasmina.mirceva@acs.si), mag. Estera Možina (ester.mozina@acs.si), dr. Petra Javrh (petra.javrh@acs.si), ACS