Vsaka spretnost, če je ne negujemo, sčasoma upade. Z aktivnim vključevanjem v družbo lahko raven svojih spretnosti krepimo ali vsaj ohranjamo. Spremembe v družbenem okolju in hiter razvoj tehnologije nas silita k iskanju novih načinov in poti do najnovejšega znanja ter skrbnemu negovanju vsega, česar smo se že naučili. Vsakodnevno se namreč soočamo z dejstvom, da pridobljeno znanje in spretnosti ne ustrezajo več potrebam na trgu dela.

Kot dokazujejo rezultati raziskave PIAAC (2016, 2018), višja raven spretnosti in kompetenc prispeva k večji kakovosti življenja tako v skupnosti kot domačem okolju, odpira nove zaposlitvene možnosti in izboljšuje zadovoljstvo pri delu. Omogoča ne samo poklicni, temveč tudi osebni razvoj.

Razvoj spretnosti in kompetenc je vseživljenjski proces. Začne se s spoznavanjem ravni lastnih spretnosti ter ugotavljanjem razlik med želenim in dejanskim stanjem. Ocena spretnosti je lahko motivacija za vključitev posameznika v VŽU.

Podlaga
OECD tehnična dokumentacija inštrumenta (OECD, 2018), dokument predstavitev inštrumenta in navodila za dostop (ACS, 2017), investicijski načrt in novelacija investicijskega načrta (ACS, 2017).

SVOS nudi priložnost za samooceno na podlagi mednarodno primerljive ocene spretnosti. Novi pripomoček za kakovostnejše ciljno načrtovanje izobraževanj in usposabljanj ter karierno svetovanje posameznikom bo odraslim na voljo preko različnih lokalnih točk. V ocenjevanje se bodo lahko vključile tudi ustanove, podjetja in druge organizacije.

Posameznik bo takoj po reševanju vprašalnika prejel poročilo o stanju svojih spretnosti. Tako bo lažje ovrednotil in dokazal svoje zmožnosti ter se vključil v svetovanje za izbiro učnih programov oziroma poklica. Rezultate bo lahko uporabil za usmerjeno izbiro in iskanje zaposlitve, načrtovanje nadaljnjega razvoja poklicne poti, izobraževanja in usposabljanja. Ocena spretnosti omogoča, da uskladi izbiro kariere z naborom lastnih spretnosti, prepozna svoje morebitne ovire na trgu dela, spozna profil svojih kariernih interesov in ujemanje lastnih interesov z dejansko in želeno zaposlitvijo. Prav tako lahko na podlagi ocene izboljša in ovrednoti kakovost svojega življenja, spozna svoj profil vedenjskih kompetenc.

Razvoj orodja SVOS in izvedba pilotne raziskave v letu 2017/2018 je ob podpori EK potekala pod okriljem OECD v sodelovanju z več mednarodnimi organizacijami. Vpeljava inštrumenta za ocenjevanje spretnosti odraslih SVOS je del projekta Strokovna podpora področju pridobivanja temeljnih kompetenc 2016–2022. Projekt podpirata ESS ter MIZŠ.

Vas zanima več? Preberite prispevka v poletnih in majskih e-Novičkah ACS.

Dr. Laura Fink (laura.fink@acs.si), ACS