V oktobru bo na voljo še nekaj priložnosti za sodelovanje v okviru programa Erasmus+ na področju splošnega IO, saj se bodo tedaj iztekli trije roki za oddajo vlog.

4. oktobra se izteče prijavni rok dveh akcij v sklopu programa Erasmus+

4. oktobra se bo iztekel rok za oddajo prijavnic v sklopu dveh akcij programa Erasmus+: akcija KA122 oziroma kratkotrajni projekti učnih mobilnosti posameznikov za neakreditirane organizacije ter akcija KA210 oziroma manjša partnerstva.

Kratkotrajni projekti in manjša partnerstva

Kratkotrajni projekti mobilnosti učečih se odraslih in osebja (KA122) so neposreden in enostaven način, kako izkoristiti prednosti programa Erasmus+. Njihov namen je organizacijam omogočiti, da enostavno organizirajo nekaj aktivnosti in pridobijo izkušnje v programu. Prav zato so ti projekti dobra priložnost za organizacije, ki želijo dobiti prve izkušnje s sodelovanjem v programu Erasmus+, pa tudi za bolj izkušene organizacije, ki želijo izvesti krajši projekt, v trajanju od 6 do 18 mesecev. Vsekakor pa so ti projekti odlična priložnost, da strokovni delavci v vaši organizaciji pridobijo novo znanje za delo, uvedejo nove pristope in metode dela ter predvsem prispevajo h kakovosti vaših izobraževalnih programov in zadovoljstvu vaših učečih se.

Manjša partnerstva na področju izobraževanja odraslih (KA210) so namenjena širitvi dostopa do programa za manjše akterje in težko dosegljive posameznike na področju izobraževanja odraslih., poklicnega izobraževanja in usposabljanja, mladine in športa. Cilj tega ukrepa je doseči lokalne organizacije, manj izkušene organizacije in nove udeležence programa ter tako zmanjšati ovire za vstop v program za organizacije z manjšo organizacijsko zmogljivostjo. Manjša partnerstva lahko prispevajo tudi k ustvarjanju in razvijanju transnacionalnih omrežij ter h krepitvi sinergij z lokalnimi, regionalnimi, nacionalnimi in mednarodnimi politikami ter med njimi.

Rok za oddajo vloge za pridobitev akreditacije Erasmus+ je 19. oktober

Vse do 12. ure 19. oktobra imate možnost oddati vlogo za pridobitev akreditacije Erasmus+. To orodje je namenjeno organizacijam, dejavnim v IO, ki želijo vzpostaviti čezmejne izmenjave in sodelovanje. Podelitev akreditacije Erasmus pomeni, da ste pripravili načrt za izvedbo visokokakovostnih aktivnosti mobilnosti kot del širših prizadevanj za razvoj svoje organizacije. T. i. načrt Erasmus je ključni del prijave za akreditacijo Erasmus. Izkušnje niso potrebne. Organizacijam, ki že imajo akreditacijo Erasmus, se lahko podeli znak odličnosti za priznanje njihovega preteklega dela in predanosti kakovosti. Uspešni prijavitelji za akreditacijo Erasmus bodo dobili poenostavljen dostop do možnosti financiranja v okviru ključnega ukrepa 1 na svojem področju.

Dogodki za prijavitelje

V podporo prijaviteljem bo nacionalna agencija programa Erasmus+, CMEPIUS, izvedla dogodke za prijavitelje v okviru posamezne akcije. To je odlična priložnost, da bolje spoznate možnosti programa Erasmus+ za strokovni razvoj in internacionalizacijo vaše organizacije. Udeleženci se namreč seznanijo z vsemi ključnimi informacijami o posamezni akciji, pravilih za prijavo in izpolnjevanje vloge za prijavo. Hkrati so dogodki priložnost, da povprašate vse, kar vas zanima o Erasmus+.

Izkoristite priložnosti za strokovni razvoj vaših zaposlenih in ustvarjanje čezmejnega sodelovanja, ki jih nudi program Erasmus+!

Špela Močilnikar (spela.mocilnikar@cmepius.si), CMEPIUS