Na AZM – LU pri izvajanju programa PUM-O beležimo lepe rezultate sodelovanja z drugimi institucijami v lokalnem okolju. Takšno sodelovanje pomembno doprinese k doseganju ciljev naših udeležencev, omogoča prenos znanj in dobrih praks, bogati program ter omogoča rast in razvoj vseh sodelujočih. V več kot 20 letih delovanja programa smo spletli široko mrežo sodelujočih organizacij od javnih zavodov do NVO. Sodelujemo na različnih področjih, ki se vsebinsko pokrivajo s kurikulom PUM-O – karierno orientacijo, zdravjem, varovanjem okolja, trajnostnim razvojem in samooskrbo, osebnostno rastjo, prostovoljstvom in še marsičem. Predstavljamo vam primer uspešnega sodelovanja.

Srečanje s strokovnjaki

Že vrsto let sodelujemo s Pekarno Magdalenske mreže – zavodom za podporo civilnodružbenih iniciativ in multikulturno sodelovanje. Za naše udeležence pripravljajo delavnice kritične pismenosti, vključujejo jih kot prostovoljce, v zadnjih dveh letih pa smo sodelovali v dveh projektih na temo podnebnih sprememb na nivoju mest. Udeleženci so na delavnicah, ki so jih pripravili strokovnjaki, pridobili veliko znanja s področja varovanja okolja, podnebnih sprememb, trajnostnega razvoja ter smotrne rabe prostora v mestih. Lani so se učili izdelati stop animacijo in svoje videnje aktualnih okoljskih problemov prikazali skozi zabavne animirane filme. Z željo sprožiti spremembe so jih predstavili tudi lokalnim oblastem.

Letos smo se pridružili novemu projektu s podobno tematiko – Mesto za vse. Udeleženci so s strokovnjaki na terenu spoznavali problem toplotnih otokov v mestu ter se učili o učinkoviti in pravični rabi prostora.

Urbani vrt

Snovali so vizijo uporabe neurejenih in zapuščenih javnih površin, nato pa izpeljali urbano intervencijo. Po mestu so postavili opozorilne table s simboličnimi sporočili, kot na primer »Uh, kako je tukaj vroče« ali »Ne še več betona, potrebujemo parke«. S tem so želeli opozoriti na pomen zelenih ter kakovostnih, dostopnih in dobro urejenih javnih površin v najširšem smislu. Poudarili so tudi, da je pri urejanju površin treba upoštevati mnenje tistih, ki jih uporabljajo. Ustvarili so tudi zgleden primer zelene strehe. Izdelali so načrt in ozelenili streho zapuščene trafopostaje v centru mesta. Tako so na svoj način prispevali k zmanjšanju toplotnih obremenitev v mestu. Projekt sta vodili Urška Breznik in Kaja Fiedler iz Pekarne Magdalenske mreže. Udeleženci so razvijali občutek pripadnosti in participacije v lokalnem okolju. Opozorilne table so po zaključku projekta namestili tudi v neposredni okolici naše izvajalske organizacije. Spoznali so, da lahko z majhnimi dejanji vsak prispeva k bolj zdravemu okolju in s tem vpliva na osveščenost drugih. Ključno je zavedanje, da smo naša mesta mi sami. Za kakovost bivanja v njem smo soodgovorni in imamo pravico soodločati. Z veseljem se še kdaj sprehodimo do »naše« zelene strehe in ponosno opazujemo kako se zelenje na njej bohoti. Hvaležni smo Pekarni Magdalenske mreže za plodno sodelovanje in se nadejamo novih skupnih projektov.

Postavljanje tabel z napisi

Poleg novih znanj in izkušenj je dragoceno, da naši udeleženci na ta način spoznavajo mladinske in druge organizacije v lokalnem okolju. Tu lahko prepoznajo priložnosti zase, se vključujejo, učijo in rastejo npr. kot prostovoljci ali sodelujoči v mladinskih projektih.  

Klavdija Mirič (klavdija.miric@azm-lu.si), AZM – LU

Skip to content