V Knjižnici ACS in na spletu je na voljo marčevska številka Sodobne pedagogike s podnaslovom Etična načela v akcijskem raziskovanju. Avtor uvodnika Damijan Štefanc napoveduje osem prispevkov, štiri v slovenščini in štiri v angleščini.

Na slovenski strani najdemo med drugim poročilo s Pedagoško-andragoških dni, ki so bili januarja na Oddelku za pedagogiko FF v Ljubljani. Za izobraževalce odraslih je zanimiv tudi prispevek Mojce Jermaniš z naslovom Izobraževalna politika Evropske unije na področju izobraževanja odraslih.

Med recenzijami lahko preberemo precej obsežen pregled knjige o prihodnosti inovacij in tehnologije v izobraževanju (The future of innovation and technology in education), ki je izšla pri Emerald Publishing Limited leta 2018. Njena vsebina je zdaj gotovo zanimivejša, kot je bila ob izidu. Martin Kramar pa je pripravil recenzijo hrvaškega dela Marka Palekčića z naslovom Odnos pedagogijske teorije i pedagogijskog empirijskog istraživanja (Zagreb: Erudita, 2019). Zadnji zapis na slovenski strani je namenjen spominu dr. Branke Čagran, ki se je poslovila lani.

Priredila: Ana Peklenik (ana.peklenik@acs.si), ACS