To pomlad je zaznamovala pandemija novega koronavirusa. Novo številko e-informativnega glasila ADS ADEES, ki je izšla konec maja, zaznamujejo zapisi o tem, kako so se člani društva nanjo odzivali, saj nas je prisilila na delo, učenje in druženje na daljavo. Preberite razmišljanja dr. Zorana Jelenca, Ide Srebotnik in mag. Zvonke Pangerc Pahernik.

V obsežnem zapisu predstavljajo načrtovane dejavnosti v letu 2020. Izpeljava pomembnih nalog bo močno odvisna od sredstev zanje. Pišejo tudi o pripravah na izdajo strokovnega gradiva o inkluziji VŽU in IO s posebnimi potrebami. Dopolnilo bo vrzel učnih gradiv o tej temi, namenjeno pa bo vsem, ki se ukvarjajo z IO in tudi širši populaciji, ki se srečuje z osebami s posebnimi potrebami.

Te dni je praznovala 80-letnico upokojena profesorica pedagoške psihologije ddr. Barica Marentič Požarnik. V posebnem zapisu je predstavljeno njeno strokovno delo psihologinje in pedagoginje.

Mednarodni pogled sta v članku z naslovom Jeonju (전주), učeče se mesto v Južni Koreji, zaobjeli študentki koreanistike ter pedagogike in andragogike FF Univerze v Ljubljani.

V drugem zapisu študentk pa je predstavljen i-učbenik za starejše odrasle z naslovom Angleščina korak za korakom, ki nastaja skupaj s spletno stranjo.

Osebni zapis Jelice Pegan Stemberger nas opomni, kako pomembno se je v življenju ozreti tudi vase in živeti »trenutek zdaj in tukaj«.

Številko zaključuje pregled vsebin iz majske številke glasila UTŽO in nekaj novic združenja EAEA.

To in vse prejšnje številke glasila najdete v arhivu.

Priredila: Nevenka Kocijančič (nevenka.kocijancic@acs.si), ACS