NIJZ je izdal priročnik z naslovom Promocija zdravja za mlade v lokalni skupnosti. Zanimiv je tako za izobraževalce, ki delajo z mladimi, kot starše.

V uvodnih poglavjih avtorji povzemajo nekaj teoretičnih izhodišč in rezultatov preteklih raziskav. Ti kažejo, da se mladi z nedokončano osnovno šolo v smislu zdravstvene pismenosti in dostopa do tovrstnih storitev uvrščajo v ranljivo skupino. V preteklosti se je izkazalo, da je ranljive mlade mogoče ozaveščati v programu PUM-O. O njem spregovori njegova koordinatorka na ACS Natalija Žalec. Iz praktičnih izkušenj izhaja poglavje o metodah dela in tematikah pri promociji zdravja za mlade v lokalni skupnosti. Avtorice Darja Dravec iz LU Murska Sobota, Zdenka Verban Buzeti in Vesna Pucelj, obe iz NIJZ, v nadaljevanju posredujejo praktične napotke za delo mentorjev. V drugem delu priročnika je navedenih nekaj primerov delavnic z natančno strukturo in vsemi pomembnimi izhodišči ter seznamom uporabljenih virov in literature.

Priročnik je v prvi vrsti namenjen delu z mladimi, vendar bi posamezne delavnice (za krepitev samopodobe, o duševnem zdravju, stresu, nordijski hoji) z nekaj prilagoditvami lahko uporabili tudi za delo z odraslimi ranljivimi skupinami.

Priročnik je brezplačno dostopen med publikacijami na spletni strani NIJZ in v Digitalni bralnici ACS.

Priredila: Ana Peklenik (ana.peklenik@acs.si), ACS