Projekt creICTivity (ERASMUS+, 2020-1-SI01-KA227-ADU-093635) se bo končal ob koncu avgusta 2023. V projektu je šest partnerskih organizacij raziskovalo kreativnost ter njeno uporabo v izobraževanju, še posebno pri poučevanju temeljnih spretnosti IKT.

Sodelujoči

V projektu so ob Društvu DISORA sodelovali še NAVICULAM Sp. z o.o. (Poljska), INIBIA (Nemčija), Učilište Magistra ustanova za obrazovanje odraslih (Hrvaška), Neotalentway (Španije) in Tokat Gaziosmanpasa University (Turčija).

Kreativnost se je izkazala za zelo zanimivo tematiko, ki se je večkrat poigrala z našimi pričakovanji ter izzvala naše miselne navade. Ugotovili smo, da ima resnično veliko oblik in da jo je mogoče uporabiti v večini življenjskih situacij. Da bi povečali oprijemljivost abstraktnega koncepta kreativnosti in ga povezali z veščino IKT, smo se osredotočili predvsem na praktični del. Naše izhodišče je bilo, da gre za zmožnost izraziti in uporabiti ustvarjalnost pri reševanju različnih vrst problemov.

 

Svoja spoznanja smo strnili v treh projektnih rezultatih, namenjenih izobraževalcem odraslih.

  • Učni moduli creICTivity in igre za krepitev kreativnosti

Pripravili smo 7 učnih modulov, ki vsebujejo različne osnovne spretnosti, povezane z IKT. Te odraslim, če jih usvojijo, olajšajo  uporabo in omogočajo postopno nadgradnjo znanja. Moduli temeljijo na praktičnih situacijah, ki smo jih poimenovali IKT izzivi in so izhodišče za učenje. Odrasli izzive ob podpori učitelja analizirajo in preizkusijo rešitve ter tako svojemu (ne)znanju IKT dodajajo manjkajoči kontekst. Modulom smo dodali tudi igre in vaje, ki pri učečih se spodbujajo kreativno razmišljanje.

  • Uporaba kreativnosti v podporo odraslim pri učenju IKT – učna metodologija za izobraževalce odraslih

Učna metodologija najprej na kratko predstavi kreativnost kot koncept in pomemben vidik izobraževanja, da bi ta pogosto površno uporabljeni pojem nekoliko demistificirali in približali izobraževanju. V nadaljevanju so predstavljeni metode, pristopi in pogoji, ki morajo obstajati, če želimo z izobraževanjem krepiti kreativnost (odraslih) učencev in izboljšati njihove učne rezultate. Na koncu so povzeta tudi naša spoznanja in razmišljanja o različnih ranljivih ciljnih skupinah odraslih v izobraževanju za IKT.

  • Priročnik za izvajanje delavnic po metodi Design thinking

Metoda Design thinking je namenjena odkrivanju potreb, ovir, priložnosti različnih ciljnih skupin. Temelji na empatiji in vživljanju v člane določene skupine, vsebuje pa tudi aktivnosti za krepitev kreativnega razmišljanja. Gre za pomemben korak učnega procesa creICTivity, opisanega v metodologiji. Za ugotavljanje potreb različnih ciljnih skupin v izobraževanju jo je mogoče prilagoditi temi in vrsti izobraževanja. Zato je lahko v pomoč izobraževalcem pri odkrivanju in definiranju učnih ciljev in s tem doseganju boljših učnih rezultatov.

Potencial kreativnosti, najbolj univerzalno uporabne in hkrati najvišje človeške kognitivne funkcije, je v izobraževanju še precej neizkoriščen. Projekt je nastal, da bi spodbudil izobraževalce odraslih k spoznavanju in vključevanju kreativnosti v svoje izobraževalne aktivnosti.

Rezultati projekta bodo v mesecu oktobru na voljo na platformi Erasmus+ project results ter na spletnih straneh projektnih partnerjev. Za več informacij spremljajte stran creICTivity na Facebooku.

Ivan Močnik (drustvo.disora@gmail.com), Društvo Disora

Skip to content