Program PUM-O pod okriljem Izobraževalnega centra Geoss iz Litije deluje v Ljubljani od novembra 2018. V tem času smo vzpostavili dobro sodelovanje z ZRSZ, ljubljanskimi in okoliškimi CSD, različnimi srednjimi šolami in drugimi ustanovami (Šent, DCAS, zavetišče za brezdomce …).

Program je namenjen mladim med 15. in 26. letom, ki so opustili redno šolanje ali pa se soočajo z različnimi težavami, povezanimi z izobraževanjem. Na podlagi želja in potreb udeleženca skupaj naredimo načrt, nato pa damo mlademu človeku možnost, prostor, spodbudo in čas za njegovo uresničevanje. Mentorji in vrstniki mu vseskozi stojimo ob strani.

Preostali čas v PUM-O namenimo različnim skupnim projektom. Teme so zelo različne, saj temeljijo na interesih in željah udeležencev. Trenutno izdelujemo časovni trak pomembnih svetovnih, zgodovinskih dogodkov. Izdelovali smo že sončni sistem, delali papir, ustvarjali iz gline, izdali dve knjižici, skupaj kuhali in še marsikaj.

Dneve na PUM-O si popestrimo tudi z različnimi družabnimi igrami, izleti, sprehodi in športnim udejstvovanjem.

V našo družbo vabimo mlade, ki so se znašli na razpotju in potrebujejo malce pomoči, da svoje življenje spravijo nazaj na pravo pot.

Kaj o programu pravi naša udeleženka?

Zakaj obiskuješ PUM-O?

Ker nisem vedela, kaj bi počela v življenju. Zapadla sem v slabo družbo in v programu sem spet našla pravo pot.

Kaj delate na PUM-O?

Ustvarjamo, delamo različne projekte, delamo stvari zase in za ljudi okoli sebe.

Ali je to šola in ali vas ocenjujejo?

Ne, ni šola in ne ocenjujejo nas. Ne v obliki ocen, ampak glede na to, kako nam gre, skupaj z mentorji ocenjujemo svoj napredek.

Kakšen je urnik in ali je obvezno hoditi, ko si enkrat vpisan?

Urnik programa je od 8. do 14. ure. Lahko prideš tudi ob sedmih.

Ali hodite kaj ven in se ukvarjate s športom?

Ja, še preveč, še posebno, ko ima besedo Emilio.

Ali kaj ustvarjate?

Ja, kar naprej imamo različne delavnice.

Imate kakšne projekte?

Ja, veliko. Všeč mi je, ker upoštevajo predloge udeležencev in delamo tudi to, kar si želimo in nam je všeč.

Kako dolgo je lahko posameznik vključen v PUM-O?

Eno leto.

Pridružite se, saj je program dober za vsakega, še posebno v težkih obdobjih. Pomagajo ti premagati ovire, da si bolje pripravljen na prihodnost.

Manja, Ana, Emilio (pum-o@ic-geoss.si), PUM-O Ljubljana