CMEPIUS je izdal publikacijo z naslovom Profesionalni razvoj izobraževalcev odraslih in vloga programa EU.

Namen študije je prikazati zasnovo profesionalnega razvoja izobraževalcev odraslih ter preučiti vpliv programov VŽU in/ali Erasmus+, ki jih sofinancira EU, na profesionalni razvoj izobraževalcev odraslih v Sloveniji.

Avtorja študije sta dr. Borut Mikulec z Oddelka za pedagogiko in andragogiko na FF Univerze v Ljubljani in Ana Stanovnik Perčič iz CMEPIUS.

Publikacijo sestavljajo trije tematski sklopi:

  • v prvem so prikazane nekatere ključne karakteristike, pomembne za razumevanje sistema IO v Sloveniji;
  • v drugem je prikazana konceptualna opredelitev profesionalnega razvoja izobraževalcev odraslih, podana so izhodišča za razumevanje njihovega profesionalnega razvoja v kontekstu evropske politike IO ter evropskih programov in projektov. Prikazane so tudi poti, zakonodaja, raziskave ter temeljne vloge, pomembne za razumevanje profesionalnega razvoja izobraževalcev odraslih v Sloveniji;
  • v tretjem sklopu so prikazani rezultati evalvacijske študije o učinkih programa Erasmus+ na profesionalni razvoj izobraževalcev odraslih v Sloveniji, analize učinkov individualne mobilnosti izobraževalcev odraslih na njihov profesionalni razvoj in ugotovitve intervjujev s koordinatoricama programa na dveh izbranih ljudskih univerzah o učinkih programov, ki jih sofinancira EU (individualna mobilnost, strateška partnerstva) na profesionalni razvoj zaposlenih v organizaciji.

V zaključku študije so povzeti ključni poudarki za razumevanje profesionalnega razvoja izobraževalcev odraslih ter podani razmisleki o vplivu evropskih programov na profesionalni razvoj izobraževalcev odraslih. Brezplačen dostop do gradiva smo bralcem omogočili na platformi EPALE, vabljeni k ogledu.

Nevenka Kocijančič (nevenka.kocijancic@acs.si), ACS

© 2017-2019 Andragoški center Slovenije

Izdajo glasila e-Novičke denarno omogoča Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

ISSN 2591-1325

KOLOFON: Založnik: Andragoški center Slovenije, Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana | Urednica: Ana Peklenik (T: 01 5842 575, E: ana.peklenik@acs.si) | Odgovorna urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik (T: 01 5842 567, E: zvonka.pangerc@acs.si) | Drugi člani uredniškega odbora: mag. Andrej Sotošek, direktor ACS, dr. Tanja Možina, mag. Tanja Vilič Klenovšek in mag. Margerita Zagmajster | Jezikovni pregled: Ana Peklenik | Spletna rešitev: Franci Lajovic | Korektorici: Erika Brenk, mag. Zvonka Pangerc Pahernik | Oblikovanje: Larisa Hercog