Na nacionalnem odprtju TVU smo podelili priznanja ACS 2018 in premierno predstavili video portrete dobitnikov. Vsi prispevajo dodatne dokaze, ali so to že sami po sebi, da učenje in znanje spreminjata življenje. So zgled in navdih vsem nam, da nadaljujemo s svojim razvojem. Posamezniki, skupine in organizacije z učenjem in znanjem izboljšujejo svoj položaj in pozitivno vplivajo na svoje bližnje, soseščino, vse skupnosti, v katerih sodelujejo, in celotno družbo.

Mirjano Debelak iz Kranja je predlagala Mojca Rozman z LU Kranj.

Priznanje ACS 2018 je prejela za neverjetne rezultate pri neposrednem delu z ranljivimi in stalno pripravljenost, da se nauči kaj novega.

Poslanstvo profesorice slovenščine in umetnostne zgodovine je bogatenje znanja tistih, ki imajo otežen dostop do učenja: migrantov, invalidov, starejših, kmečkega prebivalstva, oseb s posebnimi potrebami … Deluje predvsem s študijskimi krožki, v slabih desetih letih jih je opravila več kot petdeset, in z udeleženci izdala ravno toliko različnih publikacij, pa tudi z različnimi programi UŽU. Sama pravi: »Ljudje in druženja z njimi me bogatijo, nadgradijo in osrečujejo, moje delo pa delajo čudovito. Verjetno pa so me naučili vsaj toliko, kot sem sama njih.«

Natašo Horvat iz Lendave je predlagala LU Lendava, Zavod za izobraževanje odraslih in mladine.

Priznanje je prejela za ponovni dokaz, da je učenje izhod iz začaranega kroga revščine ter napredek posameznika in vseh njegovih skupnosti.

Priseljena Rominja je bila priča pomanjkanju in nasilju, zato je pri sedemnajstih zbežala k partnerju in postala mati. Do svojega 29. leta je bila mati in gospodinja, nato pa je zaradi pozitivnih izkušenj z neformalnimi motivacijskimi programi nadaljevala svojo izobraževalno pot. Danes, pri štiridesetih, je zaključila program SPI trgovec, končuje PTI ekonomski tehnik in razmišlja o višji izobrazbi. Kot romska svetnica v svetu Občine Lendava je ena prvih politično aktivnih Rominj v Sloveniji. Zaposlena je na LU Lendava in še vedno aktivna v kulturnem društvu.

Občina Beltinci in Krajevna skupnost Lipovci sta predlagala Študijski krožek Lipovci iz Beltincev.

Priznanje smo jim podelili za preseganje stereotipov o moških v IO ter skupni prispevek k ohranjanju kulturne dediščine in kulturne krajine.«

Skupina starejših moških obuja izročilo očetov, saj so ugotovili, da je vse manj starih mojstrov, ki obvladajo različne spretnosti, da pa je tudi vse manj rastlin za te izdelke. S skupnostnim medsebojnim učenjem, izmenjavo izkušenj ter prijetnim druženjem so se lotili »zimskih moških ročnih del«, izdelovanja izdelkov iz šibja. Nastali so uporabni in lepi domači izdelki iz naravnih materialov. Zasadili so lastne vrbe, da jim ne zmanjka materiala. Medse so pritegnili tudi mlade in ženske, svoje znanje in spretnosti pa razstavljajo in demonstrirajo na različnih dogodkih.

Na predlog LU Kranj, centra za izobraževanje in kulturo, je priznanje prejelo podjetje Iskra Emeco iz Kranja.

Podjetje je prejelo priznanje za vlaganje v lastni razvoj in doseganje visokih standardov poslovanja ter širjenje teh vrednot v lokalnem, nacionalnem in globalnem okolju.

Podjetje, spomenik tehnične kulture, že 70 let proizvaja merilne, preizkuševalne in navigacijske instrumente, naprave in storitve, ki energetskim podjetjem po celem svetu omogočajo učinkovito rabo energije. Usmerjeni so v izzive, ki jih prinaša prihodnost, trajnostni razvoj, zadovoljstvo uporabnikov in učinkovitost poslovanja, ki so ključni elementi za izgradnjo pametnega omrežja. Visoke cilje dosegajo s celovito izobraževalno politiko podjetja. Z učenjem svojih zaposlenih, partnerjev in kupcev prispevajo k doseganju globalnih trajnostnih ciljev za prihodnost.

Vitra Center za uravnotežen razvoj je predlagal za prejem priznanja Knjižnico Jožeta Udoviča Cerknica.

Knjižnica s svojimi enotami je v svojem okolju kot ena prvih ustanov začela poudarjati pomen vseživljenjskega izobraževanja med lokalnim prebivalstvom. Njeni projekti vključujejo ponudbo za vse generacije. V svoje prostore, in k učenju, premišljeno vabi nove ciljne skupine uporabnikov in se vse bolj uveljavlja kot pribežališče znanja in kulture željnih lokalnih prebivalcev. Postajajo so neke vrste kreativni inkubator, ki spodbuja ljudi in organizacije k večji angažiranosti, v njih budi željo po učenju novega, jih poziva k strpnosti in sprejemanju drugačnosti.

V video uvodu smo zbrali 21 od 67 sogovornikov iz portretov. Vseh sodelujočih je bilo še veliko več. Vsem hvala, saj so prispevali svoje delčke k posamičnim portretom, ki tvorijo še veličastnejšo skupno zgodbo. Pet svežih dobitnikov smo sprejeli v družino zdaj 218 iz vse Slovenije in zamejstva, v družino 114 posameznic in posameznikov, 58 skupin in 46 organizacij. Njihove video portrete smo dodali na našo spletno stran in kanal You Tube ACS.

Jeseni začenjamo z iskanjem novih zgodb. Nacionalni razpis bo odprt med 15. septembrom in 14. oktobrom. Tako podpiramo svoje učitelje in učence, da nadaljujejo s svojim delom, širši skupnosti tja do globalne, pa pokažemo, da tudi sami verjamemo v preobrazbeno moč učenja. Že veste, koga boste predlagali?

Darijan Novak (darijan.novak@acs.si), ACS