Želite dodatno obvestiti najširšo javnost o možnostih izobraževanja in učenja, ki jih ponuja vaša ustanova?

Predstavite svojo izobraževalno ponudbo na portalu Kam po znanje – Pregled ponudbe izobraževanja odraslih v Sloveniji 2019/2020 in se pridružite več kot 250 ustanovam, ki na ta način ozaveščajo o svojih programih.

Spletni portal Kam po znanje ACS je eden redkih virov na nacionalni ravni, ki na enem spletnem mestu predstavlja ponudbo formalnega in neformalnega izobraževanja in usposabljanja za odrasle v različnih krajih po Sloveniji. Objavljene so tudi novice o dogajanju in dosežkih v IO ter druge informacije o možnostih izobraževanja in učenja.

Olajšajte uporabniku iskanje ustreznih informacij po brskalniku na spletu in predstavite ponudbo izobraževanja na enem spletnem mestu. Vaše prijave pričakujemo do konca junija.

Dodatne informacije o brezplačni prijavi na portal Kam po znanje so dosegljive na podstrani ter na elektronskih naslovih erika.brenk@acs.si; info@acs.si ali na telefonskih številkah 01/ 58 42 570, 01/ 58 42 560.

Erika Brenk (erika.brenk@acs.si), ACS

© 2017-2019 Andragoški center Slovenije

Izdajo glasila e-Novičke denarno omogoča Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

ISSN 2591-1325

KOLOFON: Založnik: Andragoški center Slovenije, Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana | Urednica: Ana Peklenik (T: 01 5842 575, E: ana.peklenik@acs.si) | Odgovorna urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik (T: 01 5842 567, E: zvonka.pangerc@acs.si) | Drugi člani uredniškega odbora: mag. Andrej Sotošek, direktor ACS, dr. Tanja Možina, mag. Tanja Vilič Klenovšek in mag. Margerita Zagmajster | Jezikovni pregled: Ana Peklenik | Spletna rešitev: Franci Lajovic | Korektorici: Erika Brenk, mag. Zvonka Pangerc Pahernik | Oblikovanje: Larisa Hercog