V RIC Novo mesto je bil 17. maja 2019 pod okriljem skupne akcije TVU organiziran dogodek »Dan za kakovost – kakovost ustvarjamo vsi«. V tem okviru je bil predstavljen izobraževalni film Sporazumevanje v tujih jezikih in jezikovne zmožnosti.

V letih 2018/2019 smo sodelavci ACS v okviru Projekta ESS – Strokovna podpora področju pridobivanja temeljnih kompetenc 2016–2022 skupaj z RIC Novo mesto pripravili izobraževalni film z naslovom Sporazumevanje v tujih jezikih in jezikovne zmožnosti o učenju in razvijanju jezikovnih zmožnosti odraslega.

Na dogodku so si udeleženci izobraževalnih programov osrednje dolenjske izobraževalne ustanove za odrasle in sodelujoči v filmu, skupaj s predavateljico dr. Petro Javrh, najprej ogledali film in spregovorili o izkušnjah pri njegovi pripravi. Potem je stekla razprava o načinih spodbujanja razvoja jezikovnih kompetenc pri posamezniku. Kakšni so vtisi udeležencev? Prisotni so izobraževalni film zelo pohvalili, se z vsebino poistovetili in videli priložnost, da ga priporočijo svojim bližnjim za ogled.

V nadaljevanju dneva je dr. Petra Javrh pripravila predavanje za strokovne sodelavce RIC Novo mesto o temeljnih zmožnostih, kompetencah in ciljnih skupinah ter pristopih k spodbujanju odraslih k vključevanju v vseživljenjsko izobraževanje. Tudi strokovnim sodelavcem novomeške ustanove je predstavila izobraževalni film Sporazumevanje v tujih jezikih in jezikovne zmožnosti. Izpostavila je vpliv uporabe izobraževalnih filmov na učeče se ter opozorila na pasti pri nepravilni uporabi. V razpravi je bilo izpostavljeno vprašanje o inovativnih učnih pristopih k odraslim, še posebno ranljivim ciljnim skupinam. Zaposlenim je bila tudi predstavljena spletna stran pismenost.acs.si, kjer so objavljeni izobraževalni filmi.

Vabljeni k ogledu izobraževalnih filmov iz serije filmov Na poti do življenjske uspešnosti. Kmalu boste med njimi našli tudi Sporazumevanje v tujih jezikih in jezikovne zmožnosti.

Alja Verdenik (alja.verdenik@acs.si), ACS

© 2017-2019 Andragoški center Slovenije

Izdajo glasila e-Novičke denarno omogoča Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

ISSN 2591-1325

KOLOFON: Založnik: Andragoški center Slovenije, Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana | Urednica: Ana Peklenik (T: 01 5842 575, E: ana.peklenik@acs.si) | Odgovorna urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik (T: 01 5842 567, E: zvonka.pangerc@acs.si) | Drugi člani uredniškega odbora: mag. Andrej Sotošek, direktor ACS, dr. Tanja Možina, mag. Tanja Vilič Klenovšek in mag. Margerita Zagmajster | Jezikovni pregled: Ana Peklenik | Spletna rešitev: Franci Lajovic | Korektorici: Erika Brenk, mag. Zvonka Pangerc Pahernik | Oblikovanje: Larisa Hercog