Predelana zgodba (Remake the story) je ime projekta Erasmus+, ki ga od leta 2020 vodi CDI Univerzum. Centre za ponovno uporabo smo povezali z zapori in tako zapornikom omogočili povsem na novo zasnovane delovne terapije. Glavni namen izobraževanja je izboljšati znanje o okoljski problematiki, vplivati na izboljšanje posameznikovega delovanja na okolje ter spremeniti načine obnašanja. S tem želimo motivirati udeležence k dejanjem in doseči spremembo okoljske zavesti, ki se bo izrazila v odgovornejšem in prijaznejšem vedenju do okolja.

Projektna ideja se zaradi omenjenih razlogov usmerjena v štiri cilje:

  1. omogočiti izobraževalcem nova znanja, ki jih bodo lahko prenesli na končne uporabnike (zapornike),
  2. izvesti pilotno delavnico,
  3. izdelati priročnik ponovne uporabe,
  4. pripraviti razstavo.

Nekaj tega smo v času trajanja projekta že izpeljali. Prvo srečanje v živo je potekalo na CDI Univerzumu v Ljubljani. Partner projekta Center ponovne uporabe je za projektne partnerje VsI Socialiniu inovaciju centras iz Litve in Hand in Hand To A Social Tomorow – Hihtast vzw iz Belgije izvedel odlično delavnico in s strokovnimi delavci podelil izvirne ideje o ponovni uporabi materialov.

Prav tako je zaživela spletna stran projekta. Sproti jo posodabljamo in ob koncu projekta bo tu dosegljiv naš končni cilj projekta – priročnik za strokovne delavce.

Pred kratkim pa se je v Ghentu v Belgiji zaključilo tudi drugo srečanje v živo. Namenjeno je bilo predvsem usklajevanju vsebin priročnika in izmenjavi dobrih praks.

Gostujoči projektni partner Hihtast je pripravil delavnico za popravilo in ponovno uporabo računalnikov in različne računalniške opreme. Med drugim smo obiskali tudi njihov center ponovne uporabe in preizkusili aplikacijo Too good to go. Omogoča naročanje hrane iz restavracij in trgovin tik pred zapiranjem oziroma pred iztekom roka uporabnosti. Torej gre za neposredni vpliv na to, da manj hrane konča v smeteh. Kakšna odlična ideja!

Polona Franko (polona.franko@cdi-univerzum.si), CDI Univerzum