Izšla je publikacija The Education System in the Republic of Slovenia 2018/2019, ki na 77 straneh predstavlja sistem vzgoje in izobraževanja pri nas. IO je namenjenih pet strani (55–59).

Po podatkih Eurostata je bilo v Sloveniji leta 2018 v VŽU vključenih 11,4 % prebivalcev Slovenije, starih od 25 do 64 let. V poglavju o izobraževanju odraslih beremo o njegovih ciljih, programih za odrasle, pregledu ponudbe izobraževanja odraslih, ki ga za vsako leto pripravlja ACS, o SOK ter o priznavanju in potrjevanju neformalno pridobljenih znanj (NPK).

Odrasli se lahko vključujejo v programe za pridobitev formalne izobrazbe. Med temi so najpogostejši program osnovne šole za odrasle ter srednješolski programi s posebnimi prilagoditvami za odrasle. Prvega je v šolskem letu 2017/2018 zaključilo 140 posameznikov, v slednje pa je bilo v šolskem letu 2017/2018 vključenih 18.690 odraslih. Od 2.940 odraslih, ki so končali srednješolsko izobraževanje, se je kar tri četrtine izobraževalo na tehničnih, četrtina (26 %) pa na poklicnih programih.

Med posebnimi programi izobraževanja za odrasle so predstavljeni javnoveljavni programi, kamor sodijo programi učenja tujih jezikov, digitalnega opismenjevanja, program slovenščine za tujce ter programi za razvoj pismenosti in temeljnih zmožnosti odraslih (UŽU).

Decembra 2018 je bilo v Pregled ponudbe izobraževanja odraslih vpisanih več kot 254 izvajalcev in 3.724 izobraževalnih programov.

Odraslim je bilo največ izobraževalne ponudbe na voljo v srednjih šolah (enotah za izobraževanje odraslih), zasebnih ustanovah in šolah, pa tudi na ljudskih univerzah. Večino ponudbe predstavljajo neformalni jezikovni tečaji, sledijo usposabljanja s področja poslovodenja in upravljanja, računalniška usposabljanja, delavnice za osebnostno rast in komunikacijo.

Publikacijo, ki jo je uredila Tanja Taštanoska (Eurydice Slovenija), je izdalo MIZŠ.

Priredila: Nevenka Kocijančič (nevenka.kocijancic@acs.si), ACS

© 2017-2019 Andragoški center Slovenije

Izdajo glasila e-Novičke denarno omogoča Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.

ISSN 2591-1325

KOLOFON: Založnik: Andragoški center Slovenije, Šmartinska 134a, 1000 Ljubljana | Urednica: Ana Peklenik (T: 01 5842 575, E: ana.peklenik@acs.si) | Odgovorna urednica: mag. Zvonka Pangerc Pahernik (T: 01 5842 567, E: zvonka.pangerc@acs.si) | Drugi člani uredniškega odbora: mag. Andrej Sotošek, direktor ACS, dr. Tanja Možina, mag. Tanja Vilič Klenovšek in mag. Margerita Zagmajster | Jezikovni pregled: Ana Peklenik | Spletna rešitev: Franci Lajovic | Korektorici: Erika Brenk, mag. Zvonka Pangerc Pahernik | Oblikovanje: Larisa Hercog