V letih 2017 in 2018 smo na ACS pripravili 161 videovodičev, namenjenih brezplačni uporabi in učenju, in sicer 70 za učenje uporabe računalnika, 48 za uporabo pametnega telefona ter 43 za učenje digitalnega ustvarjanja in programiranja. Na voljo so na portalu SSU. Poleg videoposnetkov so pri posamičnem vsebinskem sklopu na voljo še kratka navodila, za vsak filmček pa je objavljen tudi opis znanj in spretnosti.

V preglednici spodaj je rangiranih prvih šest videoposnetkov, ki so imeli v času od 2017 do vključno 2020 največ ogledov. Do sedaj je bilo vseh ogledov videoposnetkov portala SSU na kanalu ACS na Youtubu 32.896 (analitika kanala Youtube, 2020).

Primerjava števila ogledov videoposnetkov kaže, da je bilo v času pandemije pomembno več ogledov kot prej. Med 1. januarjem in 16. marcem je bilo število ogledov 3.765. Pogosteje gledani so bili tisti o uporabi računalnika in pametnega telefona.

Prvih 17 videoposnetkov, ki so najvišje rangirani po številu ogledov v obdobju od 1. januarja do 16. marca 2020 

Videoposnetek

Število ogledov

Prenos fotografij na računalnik

482

Povezovanje telefona z računalnikom

223

Prenos glasbe na telefon

161

Uporaba tipkovnice

138

Uvod v Scratch

108

Virusi in zaščita pred njimi

82

Google zemljevid

71

Uporaba aplikacije Trgovina play

70

Upravljanje stikov

61

Ustvarjanje spremenljivk

60

Nastavitev datuma, ure, jezika …

57

Opis osnovnih nastavitev pametnega telefona

56

Pošiljanje sporočila

52

Risanje (kvadrata)

50

Nastavitve zvoka

48

Branje vhodnih podatkov

47

Med 13. marcem in 31. majem je bil za ogled videoposnetkov izkazan bistveno večji interes, saj je bilo število ogledov kar 8.387 (analitika kanala ACS na Youtubu, 2020).

Prvih 17 videoposnetkov, ki so najvišje rangirani po številu ogledov v obdobju od 13. marca do 31. maja 2020 

Videoposnetek Število ogledov
Prenos fotografij na računalnik 1.155
Uvod v Scratch 903
Risanje (kvadrata) 860
Povezovanje telefona z računalnikom 439
Ponavljanje – zanke 424
Narišimo cvet 205
Čarobni liki 194
Risanje (kvadrata) z zanko 191
Prenos glasbe na telefon 163
Pokanje balonov 163
Uporaba tipkovnice 147
Ustvarjanje spremenljivke 142
Uporaba aplikacije Trgovina play 117
Uporaba tipkovnice 113
Branje vhodnih podatkov 109
Branje vhodnih podatkov 109
Risanje kroga 101

Dr. Anita Jug Došler (anita.jug.dosler@acs.si), ACS