V današnjem hitro spreminjajočem se svetu je postalo izjemno pomembno, da se izobraževalci odraslih opremimo s potrebnim znanjem in orodji za spopadanje s podnebnimi spremembami. Na ta izziv odgovarja program Osnove podnebnega izobraževanja odraslih. V začetku junija smo se odpravili na njegov terenski del, poučno ekskurzijo na Roglo. V treh dneh smo se poglobili v teme zelenih kompetenc, metodologijo učenja na prostem ter povezovanja globalnega in lokalnega. Ta zanimiva izkušnja nam je omogočila dragocen vpogled v ranljivost naravnega okolja in naših povezav z njim. Spodbudila nas je k razmisleku o izzivih trajnostnega razvoja v Sloveniji.

Na Rogli sta se nam pridružila Nada Turnšek in Domen Uršič s Centra šolskih in obšolskih dejavnosti, Sabina Belc iz Socialne akademije ter prof. dr. Catherine Tucker iz Univerze Florida (UFL). Strokovno so podprli program, ki sva ga začrtali dr. Nevenka Bogataj in Ema Meden.

Čemu Rogla?

Čudovita pokrajina Rogle ima zaradi svoje izpostavljenosti podnebnim spremembam edinstven pomen. Smrekov gozd, ki ga je na tem območju zasadil človek, je sicer vizualno privlačen, vendar je zaradi spreminjajočega se podnebja zelo občutljiv. Poleg tega je ogrožena tudi identiteta Rogle kot priljubljenega smučišča. Zaradi podnebnih sprememb smučanje na tako nizkih nadmorskih višinah namreč ni več mogoče. Zaradi teh dejavnikov so domačini pred zanimivim izzivom: kako trajnostno izkoristiti prostor in se hkrati spopasti s perečo podnebno krizo?

Prijetna in poučna izkušnja

Na učni ekskurziji smo sodelovali v raznovrstnih aktivnostih. Posebno zanimiv je bil sprehod po učni poti v skupinah. Nazorno je pokazal, kako lahko z učenjem na prostem spodbujamo sposobnosti opazovanja in kritičnega mišljenja. Obogateni s to izkušnjo smo pripravili in izvedli lastne dejavnosti. Poleg učenja na prostem in delavnice o zelenih kompetencah smo poslušali tudi izvrstno predavanje profesorice  dr. Catherine Tucker, ki nas je spodbudila k razmisleku o globalnih pojavih v lokalnem okviru, s čimer je sprožila prodorno razpravo.

Novi uvidi

Trije dnevi, ki smo jih skupaj preživeli na Rogli, so bili priložnost za osebno in poklicno rast. Z živahnimi razpravami, praktičnimi primeri in izkustvenim učenjem smo poglobili svoje razumevanje večplastnosti podnebnega izobraževanja. Tovrstne izkušnje nam pomagajo, da smo kot izobraževalci odraslih bolje opremljeni za vključevanje zunanjega prostora v naše izobraževalne programe, spodbujanje zelenih kompetenc med učečimi ter spoprijemanje z zapletenimi izzivi trajnosti.

Ekskurzija je bila za vse nas opomnik, da podnebno izobraževanje ni le akademsko prizadevanje, temveč poziv k ukrepanju. Kot izobraževalci odraslih smo odgovorni, da sebi in drugim omogočimo znanje, spretnosti in upanje, ki so potrebni za reševanje perečih izzivov našega časa. Rogla je s svojim ranljivim ekosistemom in ogroženo smučarsko dejavnostjo nazorno prizorišče za naše učenje.

Ema Meden (ema.meden@acs.si), ACS