Člani LLLP se sprašujejo, ali je novi predlog poračuna EU skladen z evropskimi ambicijami. Kakšne bodo njegove posledice, saj novemu programu Erasmus+ namenja 24,6 milijarde EUR?

EK je 27. maja objavila prenovljeni predlog večletnega finančnega okvira EU 2021–2027, ki vključuje tudi težko pričakovani sklad za okrevanje. Gre za finančni paket, namenjen učinkovitemu soočanju s posledicami zdravstvene krize. Skladno z novim predlogom znaša skupni obseg sredstev 1.850 milijard EUR.

LLLP pozdravlja ambiciozni finančni sveženj. Kljub temu pa so zaskrbljeni, ker ključna vloga izobraževanja, usposabljanja in VŽU pri okrevanju in splošni prihodnosti Evrope ni dovolj prepoznana. Dejansko je predlagani proračun za program Erasmus+, nižji od predlagane podvojitve, torej ne ustreza ambicijam, ki sta jih pred pandemijo izrazila tako Evropski parlament kot predsednica EK Ursula Von der Leyen.

Izobraževanje, usposabljanje in VŽU ostajajo gonilna sila socialne povezanosti, gospodarske blaginje in inovacij, hkrati pa so ključnega pomena za osebni in poklicni razvoj ter dobro počutje vseh ljudi po Evropi. Pomembni so za opolnomočenje državljanov za vsakdanje življenje.

Program Erasmus+, na primer, je že večkrat dokazal svojo izjemno vlogo pri spodbujanju razvoja veščin na različnih področjih: spodbuja občutek evropske pripadnosti in solidarnosti ter podpira čezmejno sodelovanje med učečimi se, izobraževalci, organizacijami civilne družbe in oblikovalci politike. Glede na daljnosežni vpliv pandemije na naše sisteme izobraževanja in usposabljanja, vključno z naložbenimi vrzelmi v digitalne rešitve, ki so se pokazale v tem času, potrebujemo ustrezno financiranje tega programa bolj kot kdaj koli prej.

Celotno novico si lahko preberete tukaj.

Priredila: Nevenka Kocijančič (nevenka.kocijancic@acs.si), ACS